13 มกราคม 2561

คำศัพท์ภาษาจีน อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ


                          
Ài                       
ความรัก

安全                     
 Ān quán             
ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

悲伤                     
Bēi shāng           
ความเศร้า

不信任                
 Bù xìnrèn            
ความคลางแคลงใจ

吃惊                    
Chī jīng               
ตกใจ

创造力                
Chuàng zào lì     
ความคิดสร้างสรรค์

大叫                    
Dà jiào               
การตะโกน

担心                    
Dān xīn              
กังวล

丢脸                   
 Diū liǎn             
 เสียหน้า;ปล่อยไก่

方便                   
 Fāng biàn          
สะดวก

放心                    
Fàng xīn      
วางใจ

愤怒                   
Fèn nù                
ความโกรธ

高兴                   
Gāo xìng             
ดีใจ

感动                  
Gǎn dòng            
รู้สึกตื้นตันใจ

感觉                 
Gǎn jué                
ความรู้สึก

鬼脸                  
Guǐ liǎn                
หน้าทะเล้น หน้าทะลึ่ง

好奇心              
Hào qí xīn            
ความอยากรู้อยากเห็น

                      
Hèn                     
เกลียด

灰心                  
Huī xīn                
ท้อแท้

饥饿                  
Jī è                      
ความหิว

急忙              
Jí máng               
รีบร้อน

寂寞                  
Jì mò                   
เหงา

                  
Jù jué                  
การปฏิเสธ

绝望                  
Jué wàng            
ความสิ้นหวัง

开心                  
Kāi xīn                   
สบายใจ

可笑                  
Kě xiào                 
น่าขัน

可恶                  
Kě wù                   
น่าเกลียด

可怕                  
Kě pà                  
น่ากลัว

困难                  
Kùn nán              
ลำบาก

恐慌                  
Kǒng huāng         
ความตื่นตระหนก

困惑                  
Kùn huò               
ความสบสน

乐观                  
Lè guān               
การมองโลกในแง่ดี

乐趣                  
Lè qù                   
ความสนุกสนาน

乐天                  
Lè tiān                
รู้สึกสบายอกสบายใจ ;ปราศจากความกังวลใจใดๆทั้งสิ้น                                                            

满意                 
Mǎn yì                
พอใจ

梦想                 
Mèng xiǎng        
ความฝัน

难受                 
Nán shòu          
ไม่สบายใจ จิตใจรู้สึกไม่สบาย

                    
 Pà                     
 กลัว

疲劳                 
Pí láo                 
ความเมื่อยล้า

情绪                 
Qíng xù             
อารมณ์

舒服                  
Shū fu               
สบาย

失望                 
Shī wàng          
ความผิดหวัง

讨厌                   
Tǎo yàn           
รำคาญ

痛心                   
Tòng xīn          
เจ็บใจ

无聊                    
Wú liáo           
เบื่อ

温柔                     
Wēn róu        
ความอ่อนโยน

微笑                     
Wéi xiào        
รอยยิ้ม

喜怒哀乐           
Xǐ nù āi lè  
อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป

幸福                  
Xìng fú               
ความสุข

想念                 
Xiǎng niàn           
คิดถึง

希望                  
Xī wàng              
ความหวัง

习惯                  
Xí guàn              
เคยชิน

兴趣                 
 Xìng qù             
 ความสนใจ

喜爱                  
ài                    
ความรักใคร่

信任                  
Xìn rèn               
ความเชื่อมั่น

心事                  
Xīn shì                
ความในใจ

压力                 
  lì                    
ความกดดัน

疑问              
Yí wèn                
ความไม่แน่ใจ

抑郁                  
Yì yù                  
 การซึมเศร้า

忧郁                  
Yōu yù                
ความหดหู่

厌烦                  
Yàn fán               
เอือมระอา เบื่อหน่าย

厌世                 
 Yàn shì              
เบื่อโลก

争吵                 
 Zhēng chǎo       
การทะเลาะ
💓💓💓💓

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน  อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ

1 ความคิดเห็น:

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ