19 พฤษภาคม 2561

ศัพท์ภาษาจีน พิธีต่างๆ 典礼乔迁典礼
Qiáo qiān diǎn lǐ 
พิธีขึ้นบ้านใหม่ 

💦💦💦💦💦

乔迁新居典礼
Qiáoqiān xīnjū diǎn lǐ 
พิธีขึ้นบ้านใหม่

*暖房
Nuǎnfáng
(พิธีโบราณ)ที่ไปอวยพรห้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันสุกดิบ(วันสุกดิบ คือวันเตรียมงาน ซึ่งเป็นวันก่อนถึงกำหนดวันงานพิธี 1 วัน)

💦💦💦💦💦

*乔迁之喜
Qiáoqiānzhīxǐ
ขออวยพรในการที่โยกย้ายไปอยู่บ้านใหม่หรือได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงด้วยความสวัสดิมงคล

💦💦💦💦💦


拜师典礼
Bài shī diǎn lǐ  
พิธีไหว้ครู 

💦💦💦💦💦

开学典礼
Kāi xué diǎn lǐ 
พิธีเปิดการเรียนการสอน / พิธีเปิดการศึกษา

💦💦💦💦💦

毕业典礼
Bì yè diǎn lǐ 
งานรับปริญญา 

💦💦💦💦💦

出家典礼
Chū jiā diǎn lǐ 
งานบวช 

💦💦💦💦💦

结婚典礼
Jié hūn diǎn lǐ 
งานแต่งงาน

💦💦💦💦💦

开业典礼
Kāi yè diǎn lǐ 
พิธีเปิดกิจการ

💦💦💦💦💦

乔迁开业典礼
Qiáoqiān kāiyè diǎnlǐ
พิธีเปิดร้านค้าใหม่(ย้ายไปเปิดร้านค้าแห่งใหม่)


💦💦💦💦💦

葬礼
Zàng lǐ 
งานศพ  

💦💦💦💦💦

颁奖典礼
Bān jiǎng diǎn lǐ  
งานประกาศผลรางวัล 
💦💦💦💦💦

欢迎补充:ศัพท์ภาษาจีน พิธีต่างๆ典礼

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...