19 มิถุนายน 2561

Microsoft Word ในเวอร์ชั่นภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาจีน สำหรับใครที่ใช้ โปรแกรม Microsoft Word ในเวอร์ชั่นภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
คำแปลภาษาไทย
前一步
Qián yí

ส่วนก่อนหน้า
Back
复制
zhì 
คัดลอก /ก๊อบปี้ไฟล์ / โฟลเดอร์
Copy  

命令
Mìng lìng

คำสั่ง
Command
剪切
Jiǎn qiè 
ตัด หรือ เคลื่อนย้ายไฟล์
Cut
点击
Diǎn jī 

คลิก
Click
Háng

คอลัมภ์
 Column
关闭
Guān bì 

ปิดหน้าต่างโฟลเดอร์
 Close
删除
Shān chú  
ลบข้อมูล/ ลบไฟล์/โฟลเดอร์
Delete  

设计
Shè jì

ออกแบบ
 Design     
目的文件夹
Mù dì wén jiàn jiā 

โฟลเดอร์ปลายทาง
Destination Folder
双击
Shuāng jī 
คลิกสองครั้ง
Double click
文档
Wén dàng 

เอกสารในการทำงาน
Document
推出
Tuī chū
ออก
Exit

编辑
Biān jí
แก้ไข
Edit 

文件
Wén jiàn

ที่เก็บเอกสาร
File
查找
Chá zhǎo

ค้นหา
Find
结束
Jié shù

จบ
Finish
文件夹
Wén jiàn jiā 

โฟลเดอร์
Folder
字体
Zì tǐ 

รูปแบบของตัวอักษร
Fonts
全屏
Quán píng 

การอ่านแบบเต็มหน้าจอ
 Full screen
首页
Shǒu yè   
( โฮม) หน้าแรก 
Home

插入
Chā rù

แทรก
Insert
图标
Túbiāo 

ไอคอน
Icon
下一步
Xià yí bù 

ส่วนถัดไป
 Next
打开
Dǎ kāi

เปิดเอกสาร
Open
打印预览
Dǎ yìn yù lǎn 

ดูตัวอย่างก่อนการพิมพ์
Print Preview

粘贴
Zhān tiē 

วาง / วางไฟล์/โฟลเดอร์ที่เคลื่อนย้าย หรือก็อบปี้
Paste
段落
Duàn luò
ย่อหน้า
 Paragraph
重做
Chóng zuò

สั่งให้ทำงานตามคำสั่งต่อไป หลังจากที่เราย้อนคำสั่ง
Redo
重命名
Chóng mìng míng

เปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์
Rename
替换
Tì huàn 

แทนที่
replace
右击
Yòu jī 

คลิกขวา
Right click
Liè

แถว
Row
标尺
Biāo chǐ

ไม้บรรทัด
 Ruler
选择
Xuǎnzé 

เลือก
Select 
全选
Quán xuǎn 
เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดในโฟลเดอร์นั้นๆ
Select all

保存
Bǎocún
การบันทึก
 Save 
另存
Lìng cún   
การบันทึกเป็นอีกชื่อหนึ่ง (เพื่อทำสำเนา)
 Save as

状态条
Zhuàng tài tiáo

เป็นส่วนที่ใช้แสดงจำนวนหน้ากระดาษ และจำนานตัวอักษรที่ใช้
Status bar
大小
Dà xiǎo

ขนาด
Size
文本
Wén běn 

ข้อความ
Text
工具条
Gōng jù tiáo

เครื่องมือ
Tool bar
Biǎo

ตาราง
Table
撤销
Chè xiāo

ย้อนคำสั่งการทำงานไปยังคำสั่งก่อนหน้า
Undo
视图
Shì tú 
เลือกมุมมองการแสดงผลของไฟล์/โฟลเดอร์ในหน้าต่าง
Views
放大
Fàngdà 
ซูมเข้า/ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา
Zoom in
缩小
Suōxiǎo


ซูมออก
Zoom out


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...