9 กรกฎาคม 2561

做手术:ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆในการผ่าตัด
必须给他做手术
Bì xū gěi tā zuò shǒu shù
เขาจำเป็นจะต้องทำการผ่าตัด


病人的情况很严重, 需要做手术
Bìng rén de qíng kuàng hěn yán zhòng, xū yào zuò shǒu shù
ผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่หนักมากและจำเป็นต้องผ่าตัด外科医生给他做手术以切除肿瘤。
Wài kē yī shēng gěi tā zuò shǒu shù yǐ qiē chú zhǒng liú
ศัลยแพทย์ดำเนินการผ่าตัดให้กับเขาพร้อมทั้งได้ตัดเนื้องอกออกไป

医生做手术时,医学学生注视着。
Yī shēng zuò shǒu shù shí, yī xué xué shēng zhù shì zhe.
ขณะที่แพทย์ได้ทำการผ่าตัด นักเรียนแพทย์กำลังเฝ้าดูอย่างสนใจ


医生建议他做手术摘除膀胱结石。
Yī shēng jiàn yì tā zuò shǒu shù zhāi chú páng guāng jié shí.
แพทย์ได้แนะนำให้เขาผ่าตัดเพื่อกำจัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


他同意做手术,截除坏疽的左脚。
Tā tóng yì zuò shǒu shù, jié chú huài jū de zuǒ jiǎo
เขาตกลงที่จะมีการผ่าตัดเพื่อตัดเท้าซ้ายที่เป็นแผลเนื้อเน่า


医生的结论是只有做手术,他才有可能过上基本正常的生活。
Yī shēng de jié lùn shì zhǐ yǒu zuò shǒu shù, tā cái yǒu kě néng guò shàng jī běn zhèng cháng de shēng huó.
แพทย์ได้ข้อสรุปว่า การผ่าตัดเท่านั้น ที่สามารถทำให้เขามีชีวิตได้เหมือนปกติ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...