28 สิงหาคม 2561

เรียนศัพท์จีนจากสุภาษิตฝรั่ง ตอนที่1
นั่งอ่านสุภาษิตฝรั่ง เพื่อเสริมกำลังใจให้ตัวเองและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษา ในระหว่างที่นั่งอ่านอยู่นั้น ก็เจอสุภาษิตมากมายและมีประโยชน์มากเลยค่ะ  ก็เลยอยากจะเอา “สุภาษิตของฝรั่ง” มาแชร์ค่ะ สำหรับบทความนี้จะคัดเอาสุภาษิตที่คิดอยากจะแชร์ก่อนมาให้ดูกัน พร้อมทั้งศึกษาคำศัพท์ภาษาจีนไปด้วย

A friend in need is a friend in deep.
เพื่อนในยามยากคือเพื่อนแท้ นั่นคือ คนที่ไม่หนีเราไปไหนเมื่อยามเราพบกับความยากลำบาก คนนั้นคือเพื่อนแท้
患难见真情
(Huàn nàn jiàn zhēn qíng)
Better late than never.
      มาช้ายังดีกว่าไม่มา หรือ ทำอะไรช้ากว่ากำหนดเวลาดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลย
       迟做总比不做好
       (Chí zuò zǒng bǐ bù zuò hǎo);
       


        The trodden path is the safest.
        ทางที่เดินเหยียบย่ำจนเป็นรอยทางไว้แล้วนั้น ย่อมเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุด
众人走出的路是最安全的路
(Zhòngrén zǒuchū de lù shì zuì ānquán de lù)Look before you leap.
จงพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไปหรือ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนแล้วจึงดำเนินการ
三思而后行;
(Sān sī ér hòu xíng)
摸石过河
(Mō shí guò hé)


Well begun is half done.
การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
好的开始是成功的一半
(Hǎo de kāi shǐ shì chéng gōng de yí bàn)


Spare the rod and spoil the child.
การเก็บไม้เรียวเอาไว้เฉยๆ จะทำให้เด็กเสีย หมายความว่า บางครั้งเด็กก็ควรจะถูกลงโทษบ้าง
孩子不打不成器
(Hái zi bù dǎ bù chéng qì)


Absence makes the heart grow fonder.
ยิ่งห่างไกล หัวใจยิ่งผูกพัน
久别情更深
(Jiǔ bié qíng gèng shēn)


God helps those who help themselves.
พระเจ้าจะช่วยเฉพาะผู้ที่ช่วยตัวเองเท่านั้น
上帝帮助那些自助的人  
(Shàng dì bang zhù nà xiē zì zhù de rén);
หรือจะเป็น
自助者天助之
( Zì zhù zhě tiān zhù zhī)


Good to forgive, best to forget.
การอภัยนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่การลืมเสียนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
忘记比原谅更好
(Wàng jì bǐ yuán liàng gèng hǎo)


No one is too old to learn.
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
没有人因为年龄太大,而不能学习;
(Méi yǒu rén yīn wèi nián líng tài dà, ér bù néng xué xí );
หรือจะเป็น
没有人老到不能学的;
(Méi yǒu rén lǎo dào bù néng xué de)
หรือจะเป็น
活到老,学到老
(Huó dào lǎo, xué dào lǎo )


There is no place like home.
ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเรา นั่นก็คือ ไม่มีที่ไหนที่จะให้ความสุขกับเราได้เหมือนบ้านของเรา
无处比家好;
(Wú chù bǐ jiā hǎo) ;
หรือจะเป็น
没有什么地方比家好
(Méi yǒu shén me dì fāng bǐ jiā hǎo)“เรียนศัพท์จีนจากสุภาษิตฝรั่ง ตอนที่ 2
http://www.diarybyonnie.com/2018/08/2.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...