16 กันยายน 2561

ศัพท์เกี่ยวกับประเภทของสัตว์


🐗🐥สัตว์ คือ สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีความรู้สึก และก็สามารถเคลื่อนไหวได้ เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของสัตว์แต่ละชนิดค่ะ🌿🍀

รูปภาพจาก pixabay.com

 陆生动物 (Lù sheng dòng wù) สัตว์บก

 家禽 (Jiā qín) สัตว์ปีก

爬行动物 (Pá xíng dòng wù )สัตว์เลื้อยคลาน

哺乳动物 (Bǔ rǔ dòng wù) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

食草动物 (Shí cǎo dòng wù) สัตว์กินพืช

食肉动物 ( Shí ròu dòng wù) สัตว์กินเนื้อ

杂食动物 (Zá shí dòng wù )สัตว์กินทั้งพืชทั้งสัตว์

食虫动物 (Shí chóng dòng wù )สัตว์กินแมลง

食腐动物 (Shí fǔ dòng wù ) สัตว์กินซาก

有毒动物 (Yǒu dú dòng wù) สัตว์มีพิษ

冷血动物 (Lěng xuè dòng wù )สัตว์เลือดเย็น

温血动物 (Wēn xuè dòng wù )สัตว์เลือดอุ่น

脊椎动物 (Jǐ chuí dòng wù )สัตว์มีกระดูกสันหลัง

无脊椎动物 (Wú jǐ chuí dòng wù) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

软体动物 (Ruǎn tǐ dòng wù) สัตว์ลำตัวนิ่ม

两栖动物 (Liǎng qī dòng wù) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

有袋动物 (Yǒu dài dòng wù) สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อง

夜行动物  (Yè xíng dòng wù) สัตว์หากินในตอนกลางคืน

胎生动物  (Tāi sheng dòng wù) สัตว์ออกลูกเป็นตัว

卵生动物 ( Luǎn shēng dòng wù )สัตว์ออกลูกเป็นไข่

四足动物 (Sì zú dòng wù) สัตว์สี่เท้า

两足动物 (Liǎng zú dòng wù) สัตว์สองเท้า

沙漠动物 ( Shā mò dòng wù )สัตว์ทะเลทราย

反刍动物 (Fǎn chú dòng wù )สัตว์เคี้ยวเอื้อง

         野兽 (Yě shòu) สัตว์ป่า

野生动物 (Yě sheng dòng wù) สัตว์ป่า

水生动物 (Shuǐ shēng dòng wù) สัตว์น้ำ


  🌱🌹🌴🍏

欢迎补充:ศัพท์เกี่ยวกับประเภทของสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...