23 กันยายน 2561

ชื่อเรียกหมอในแต่ละสาขา所有医生


💁👼แพทย์ หรือที่ ภาษาพูดว่าเรียกว่า  "หมอ" เรามาดูว่าแพทย์แต่ละสาขามีอะไรบ้าง

รูปภาพจาก pixabay.com

内科医生  (Nèi kē yī shēng ) อายุรแพทย์
外科医生  (Wài kē yī shēng) ศัลยแพทย์
儿科医生 (Ér kē yī shēng กุมารแพทย์
妇产科医生 ( Fù chǎn kē yī shēng) สูตินารีแพทย์
牙科医生( Yá kē yī shēng) ทันตแพทย์
眼科医生  (Yǎn kē yī shēng) จักษุแพทย์
精神科医生 (Jīng shén kē yī shēng) จิตแพทย์
麻醉医生  (Má zuì yī shēng) วิสัญญีแพทย์
放射科医生 ( Fàng shè kē yī shēng) แพทย์รังสีวิทยา
神经科医生  (Shén jīng kē yī shēng) แพทย์ทางสมองและเส้นประสาท
泌尿科医生  (Mì niào kē yī shēng) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะ
整形外科医生  (Zhěng xíng wài kē yī shēng)  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง
皮肤科医生  (Pí fū kē yī shēng)  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง
耳鼻喉医生 ( Bí hóu yī shēng)  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
骨科医生(Gǔ kē yī shēng)  แพทย์ศัลยกรรมกระดูก
中医医师  (Zhōng yī yī shī ) แพทย์แผนจีน

💦💦💦

欢迎补充:ชื่อเรียกหมอในแต่ละสาขา所有医生

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...