28 กันยายน 2561

คำศัพท์ภาษาจีนที่ควรรู้เกี่ยวกับ การนำเข้าและส่งออกสินค้า 进出口货物


📕 มีใครทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าบ้างมั้ยคะ หวังว่า คำศัพท์นี้จะสามารถช่วยทุกคนได้ในเบื้องต้นนะคะ

รูปภาพจาก pixabay.com

คำศัพท์ภาษาไทย
คำศัพท์ภาษาจีน
คำอ่านพินอิน
โกดัง

仓库
Cāng kù

การส่งสินค้า 
Shipment

装船
Zhuāng chuán 
การลำเลียงสินค้า
装运
Zhuāng yùn

การขนส่ง

运输
 Yùn shū

การขนส่งทางรถยนต์

车运
Chē yùn  

การขนส่งทางบก

陆运
Lù yùn  

การขนส่งทางทะเล
海运
Hǎi yùn

การขนส่งทางอากาศ

空运
Kōng yùn

การนำเข้าสินค้าทางอากาศ

空运进口货物
Kōng yùn jìn kǒu huò wù

การนำเข้าและส่งออกสินค้า (imported and exported products)

进出口货物
Jìn chū kǒu huò wù

การนำเข้าและส่งออก 
 (imports and exports)
输出入货物
Shū chū rù huò wù

การบรรจุสินค้า 
 (packing)

包装
Bāo zhuāng
การขนส่งสิ่งค้า
货运
Huò yùn

การนำเข้าสินค้าทางการเกษตร
农产品输入
Nóng chǎn pǐn shū rù

ขนถ่ายสินค้า
卸货
Xiè huò

ค่าขนส่ง

运费
Yùn fèi

ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
 (freight prepaid)

运费预付
Yùn fèi yù fù  
ค่าระวางจ่ายที่ปลายทาง (freight collect)

运费由提货人支付
Yùn fèi yóu tí huò rén zhī fù  
ใบรับรองคุณภาพ

品质证书
Pǐn zhì zhèng shū

ท่าเรือส่งออก

启运港
Qǐ yùn gǎng

ท่าเรือ

港口
Gǎng kǒu

ท่าเรือ/พอร์ต

口岸
Kǒu àn

ท่าเรือขนส่งสินค้า, พอร์ตขนส่งสินค้า

装运港
Zhuāng yùn gǎng
ท่าเรือถ่ายสินค้า

卸货港
Xiè huò gǎng

หนังสือข้อตกลงความร่วมมือ

协议书
Xié​ yì​ shū  

หนังสือค้ำประกัน
 (L/G -letter of guarantee)
保证书
Bǎo zhèng shū

คือการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า (L/C -letter of credit)

信用证
Xìn yòng zhèng
FOB -Free On Board
าคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อจนถึงที่ท่าเรือต้นทาง ค่าขนส่งตั้งแต่เรือออกจากท่าต้นทางผู้ซื้อจะเป็นผู้จ่ายเอง

离岸价
Lí àn jià
CIF -Cost, Insurance, and Freight
ราคาส่งมอบจะคิดต้นทุนสินค้าบวกค่าประกันสินค้า และค่าขนส่งสินค้าจนถึงท่าเรือปลายทาง  ผู้ซื้อต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนสินค้าจากท่าเรือไปเข้าโกดังในบริษัทเอง 


到岸价
Dào àn jià  

เงื่อนไขที่ผู้ขายรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ จนสินค้าถึงท่าเรือไม่รวมค่าขนสินค้าลงเรือ (F.A.S. – free alongside ship)

船边交货价
Chuán biān jiāo huò jià
การประกันตามเงื่อนไขนี้ให้ความคุ้มครองแคบที่สุด กล่าวคือ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะเมื่อสินค้าเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) เท่านั้น ถ้าสินค้านั้นได้รับความเสียหายแต่เพียงบางส่วน (Partial Loss) จะไม่ได้รับการชดใช้ (F.P.A. -Free from Particular Average)

平安险
Píng ān xiǎn

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีนที่ควรรู้เกี่ยวกับ  การนำเข้าและส่งออกสินค้า 进出口货物

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  เขาก็ดูขยันมากไม่ใช่เหรอ 他不是挺努力的吗? Tā bù shì tǐng nǔ lì de ma? อารมณ์ไม่ดีขนาดนี้แต่กระเพาะก็ยังดีอยู่นะ 心情这么差,胃口倒挺好。 Xīn qín...