2 กันยายน 2561

แค่มีพาสปอร์ตไทย ก็ไม่ต้องขอวีซ่า

              “แค่มีพาสปอร์ตไทย  ก็ไม่ต้องขอวีซ่า” ซึ่งจากที่เราๆรู้กันค่ะ ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราๆ จะไปเที่ยวต่างประเทศ จะต้องมีการขอวีซ่าล่วงหน้า  แต่ทั้งนี้ก็มีหลายประเทศที่มีการยกเว้นวีซ่าล่วงหน้าให้กับคนที่ถือ “พาสปอร์ตไทย” ซึ่งนั่นหมายความว่า เราสามารถเดินทางไปประเทศนั้นโดยการไปลงประทับตราวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของประเทศเหล่านั้นได้เลย หรือที่เรียกว่า "การลงตราวีซ่าเข้าเมือง" ซึ่งในแต่ละครั้งที่ลงตราประทับให้เข้าเมืองได้ ก็จะมีระยะเวลาจำกัดในการพำนักอยู่ในประเทศนั้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ได้แตกต่างกันไปด้วยค่ะ 

         ด้วยเหตุนี้เลยทำให้มีคนไทยบางกลุ่ม เอาผลประโยชน์ในด้านการไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า โดยการไปวัดดวงที่ประเทศนั้นๆ ว่าเจ้าหน้าที่ต.ม.จะอนุญาตให้เข้าประเทศหรือเปล่า และเมื่อเข้าไปแล้วก็แอบทำงานที่ประเทศนั้นๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่ต้องการไปเที่ยวจริงๆ สำหรับบทความนี้เลยนำเอาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาฝากกันค่ะ

พาสปอร์ต
护照
Hù zhào

ฟรีวีซ่า
免签
Miǎn qiān

ประชากรไทย; พลเมืองไทย
泰国公民
Tài guó gōng mín

การเข้าเมืองแบบถูกกฎหมาย
合法入境
Hé fǎ rù jìng


พำนักอาศัยอย่างถูกกฎหมาย
合法居留
Hé fǎ jū liú

ฝ่าฝืนกฎหมาย; ผิดกฎหมาย
违法
Wéi fǎ

ลักลอบ; ข้ามอย่างลับๆ ;แอบเข้าไป
偷渡
Tōu dù
เข้า
进入
Jìn rù

พำนักอาศัยเกินเวลาที่กำหนด
偷期居留
Tōu qī jū liú

ลอบข้ามเขตแดน
偷渡国境
Tōu dù guó jìng

ทำงานแบบผิดกฎหมาย
非法务工
Fēi fǎ wù gōng

ลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมาย
非法偷渡务工
Fēi fǎ tōu dù wù gōng


อัตราการถูกปฏิเสธ
拒绝率
jué lǜ

欢迎补充:แค่มีพาสปอร์ตไทย  ก็ไม่ต้องขอวีซ่า 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...