9 กันยายน 2561

ออกเสียงถูกแต่เขียนผิด ความหมายก็เปลี่ยน 同音词


👧👧จากหัวข้อ “ออกเสียงถูก  แต่เขียนผิด ความหมายก็เปลี่ยน”  ภาษาจีนก็จะคือ คำว่า 同音词 (Tóng yīn ) นั่นก็คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนไม่เหมือนกัน และแน่นอนความหมายก็ต้องต่างกันออกไป หรือภาษาไทย เรียกว่า “คำพ้องเสียง”นั่นเองค่ะ เดี๋ยวยกตัวอย่าง 同音词(Tóng yīn มาให้ดูกันค่ะ


รูปภาพจาก pixabay.comตัวอย่าง👇👇

1.    (Shǒu) หมายถึง มือ
        (Shǒu) หมายถึง ป้องกัน ; รักษา

2. 浪荡 (Làng dàng ) หมายถึง สำมะเลเทเมา ;เที่ยวแบบเอ้อระเหยลอยชาย
     莨菪 (Làng dàng) หมายถึง ชื่อยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง

3. (Zhāng )  หมายถึง ศัพท์บอกจำนวน ใช้กับกระดาษ
    (Zhāng)   หมายถึง บท ;ตอน

4. 逝世 (Shì shì) หมายถึง ถึงแก่กรรม
    世事 (Shì shì) หมายถึง  เหตุการณ์ของโลก

5. 幸福 (Xìng fú) หมายถึง ความสุข
    (Xìng fú )หมายถึง แซ่ฝู (นามสกุล ฝู)

6. 招事 (Zhāo shì )หมายถึง หาเรื่อง หาเรื่องใส่ตัว หาเหาใส่ตัว

   昭示 (Zhāo shì) หมายถึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

7. 意义 ( )  หมายถึง ความหมาย
    异议 ( )หมายถึง  ข้อคิดเห็นที่ไม่เหมือนกัน

8. 逸事 (Yì shì) หมายถึง เกร็ดประวัติชีวิต(ซึ่งไม่ค่อยมีคนรู้)
    议事 (Yì shì) หมายถึง อภิปราย(ใช้ในงานราชการ)


9.摇动 (Yáo dòng) หมายถึง สั่น (สิ่งของ) สั่นไหว โยก
    窑洞 (Yáo dòng) หมายถึง ถ้ำ (ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

                                    😃💪✌

เป็นไงบ้างคะ หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนค่ะ
✋✋

欢迎补充:ออกเสียงถูกแต่เขียนผิด ความหมายก็เปลี่ยน 同音词 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

คำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ประกันภัยและค่าเสียหาย 关于保险和索赔的常用词语 Part1.

  保险 Bǎo xiǎn ประกันภัย Insurance 原件 Yuán jiàn ต้นฉบับ Original 存档 Cún dàng เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม(ไฟล์) Place… on file ...