28 ตุลาคม 2561

การโทรศัพท์ 电话沟通 – ได้ยินไม่ชัด


ได้ยินไม่ชัดรูปภาพจาก pixabay.com对不起,我听不太清楚。
Duì bù qǐ, wǒ tīng bú tài qīng chǔ.
ขอโทษนะ ฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยค่ะ 你能再大声一点吗?
Nǐ néng zài dà shēng yì diǎn ma?
ช่วยพูดเสียงดังขึ้นอีกหน่อยได้ไหมคะ请讲大声点。
Qǐng jiǎng dà shēng diǎn
กรุณาพูดเสียงดังขึ้นอีกหน่อยค่ะ 你能再说慢一点吗?
Nǐ néng zài shuō màn yì diǎn ma?
คุณช่วยพูดช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ 
请说慢一点。
Qǐng shuō màn yì diǎn.
กรุณาพูดช้าๆค่ะ 
你能再说清楚一点吗?
Nǐ néng zài shuō qīng chǔ yì diǎn ma?
คุณช่วยพูดให้เคลียร์(ให้ชัดเจน)มากกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ 可以为我解释一遍吗?
yǐ wèi wǒ jiě shì yí biàn ma?
คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกซักครั้งได้ไหมคะ 
对不起,我听不懂你说的。
Duì qǐ, wǒ tīng bù dǒng nǐ shuō de.
ต้องขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด 对不起,我没听懂你说的话。
Duì qǐ, wǒ méi tīng dǒng nǐ shuō de huà.
ขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูด 抱歉,我听不懂。
Bào qiàn, wǒ tīng bù dǒng.
ต้องขออภัยด้วยค่ะ ฉันไม่เข้าใจ  
我几乎听不到你说的。
Wǒ jī hū tīng bú dào nǐ shuō de.
ฉันแทบจะไม่ได้ยินสิ่งในสิ่งที่คุณพูด 
💦💦💦💦💦💦💦💦💦


27 ตุลาคม 2561

การโทรศัพท์ 电话沟通 - ไม่ว่างรับสาย


ไม่ว่างรับสาย
她现在不在家。
Tā xiàn zài bú zài jiā.
ตอนนี้เธอไม่อยู่บ้าน 


她什么时候回来?
Tā shén me shí hòu huí lái?
เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ 


她应该很快回来。
Tā yīng gāi hěn kuài huí lái.
อีกเดี๋ยวเธอก็คงจะกลับ 


她出去吃午饭。
Tā chū qù chī wǔ fàn
เธอออกไปกินข้าวกลางวันค่ะ 


她应该一小时后回来。
Tā yīng gāi yī xiǎo shí hòu huí lái.
เธอน่าจะกลับมาในอีกชั่วโมงหนึ่งค่ะ 


让她给你回电话吗?
 Ràng tā gěi nǐ huí diàn huà ma?
จะให้เธอโทรกลับหาคุณไหมคะ 


等她一回来, 我就让她马上回你电话。
Děng tā yī huí lái, wǒ jiù ràng tā mǎ shàng huí nǐ diàn huà.
ฉันจะบอกให้เธอโทรกลับหาคุณทันทีที่กลับมา


对不起,他现在在接另一通电话。
Duì qǐ, tā xiàn zài zài jiē lìng yī tōng diàn huà.
ขอโทษด้วยค่ะ ตอนนี้เขาติดอีกสายอยู่ค่ะ 


抱歉,她正在打电话。
Bào qiàn, tā zhèng zài dǎ diàn huà.
ขออภัยค่ะ ตอนนี้สายยังไม่ว่างค่ะ


你能稍等一会吗?
Nǐ néng shāo děng yī huǐ ma?
คุณจะรอสายไหมคะ  对不起,她现在脱不开身。
Duì bù qǐ, tā xiàn zài tuō bù kāi shēn.
ขอโทษนะคะ ตอนนี้เธอไม่สะดวกรับสายค่ะ
她现在不在座位。
Tā xiàn zài bú zài zuò wèi.
ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะ 她有来上班,不过现在不在座位上。
Tā yǒu lái shàng bān, bú guò xiàn zài bú zài zuò wèi shàng.
เธอมาทำงานค่ะ แต่ตอนนี้เธอไม่อยู่ที่โต๊ะค่ะ 她刚才外出了。
Tā gang cái wài chūle.
เธอเพิ่งออกไปข้างนอกค่ะ 正在开会。
Tā zhèng zài kāi huì.
ตอนนี้เธอประชุมอยู่ค่ะ 
她现在有客人。
Tā xiàn zài yǒu kè rén.
ตอนนี้เธอมีแขก很抱歉,她现在无法接电话。
Hěn bào qiàn, tā xiàn zài wú fǎ jiē diàn huà
ต้องขออภัยด้วยค่ะ เธอไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้ในขณะนี้她在新加坡出差。
Tā zài xīn jiā pō chū chāi.
ตอนนี้เธอเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์ค่ะ  她正在在国外出差。
Tā zhèng zài zài guó wài chū chāi.
เธออยู่ในช่วงไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ她还没到办公室。
Tā hái méi dào bàn gōng shì.
เธอยังไม่ถึงที่ทำงานเลยค่ะ 她今天请假。
Tā jīn tiān qǐng jià.
วันนี้เธอลาค่ะ 她已经回去了。
Tā yǐ jīng huí qù le.
เธอกลับไปแล้วค่ะ她回家了。
Tā huí jiā le.
เธอกลับบ้านไปแล้วค่ะ 她本周休假。
Tā běn zhōu xiū jià.
สัปดาห์นี้เธออยู่ในช่วงลาพักร้อนค่ะ 她休假到下周二。
Tā xiū jià dào xià zhōu èr.
เธอลาพักร้อนจนถึงวันอังคารหน้าค่ะ她正在休产假。
Tā zhèng zài xiū chǎn jià.
เธออยู่ในช่วงลาคลอดค่ะ很抱歉,我正好要出门,可不可以稍后再打给你。
Hěn bào qiàn, wǒ zhèng hǎo yào chū mén, kě bù kě yǐ shāo hòu zài dǎ gěi nǐ.
ต้องขออภัยด้วยค่ะ พอดีว่าฉันจะออกไปข้างนอก  ฉันจะโทรหาคุณในภายหลังได้ไหมคะ
💦💦💦💦💦💦💦💦💦การโทรศัพท์ 电话沟通 - รับโทรศัพท์


รับโทรศัพท์

รูปภาพจาก pixabay.com


电话响了。
Diàn huà xiǎng le.
โทรศัพท์ดังน่ะ 


我来接电话。
Wǒ lái jiē diàn huà.
ฉันรับเอง  


你能接下电话吗?
Nǐ néng jiē xià diàn huà ma?
คุณช่วยรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม


我现在不能接电话。
Wǒ xiàn zài bù néng jiē diàn huà.
ฉันยังไม่ว่างรับโทรศัพท์ตอนนี้น่ะ


ABC公司,有什么可以帮你的吗?
ABC gōng sī, yǒu shén me kě yǐ bāng nǐ de ma?
บริษัทเอบีซี มีอะไรให้ช่วยคะ


请问,你找谁?
Qǐng wèn, nǐ zhǎo shéi?
คุณต้องการเรียนสายกับใครคะ


我就是。
Wǒ jiù shì.
ฉันกำลังพูดสายอยู่  


你好!我是珍。
Nǐ hǎo! Wǒ shì zhēn
สวัสดี เจินกำลังพูดค่ะ 


请问你是谁?
Qǐng wèn nǐ shì shéi?
คุณเป็นใครคะ 


你的名字怎么拼写?
Nǐ de míng zi zěn me pīn xiě?
ช่วยสะกดชื่อของคุณได้ไหม 


你想和哪位珍小姐通话?  
Nǐ xiǎng hé nǎ wèi zhēn xiǎo jiě tōng huà?
คุณเจินคนไหนที่คุณต้องการพูดสายด้วยคะ (ใช้ในกรณีที่มีผู้รับสายชื่อเหมือนกันหลายคน)


我们这里有两位珍小姐。
Wǒ men zhè li yǒu liǎng wèi zhēn xiǎo jiě.
ที่นีมีคนชื่อเจินอยู่สองคนค่ะ


请问一下,是关于什么的?
Qǐng wèn yí xià, shì guān yú shén me de?
ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าจะเรียนสายเรื่องอะไรคะ


稍等一下
Shāo děng yí xià
กรุณาถือสายรอสักครู่

请稍等,我去叫珍小姐。
Qǐng shāo děng, wǒ qù jiào zhēn xiǎo jiě .
กรุณารอซักครู่ค่ะ ฉันจะไปตามคุณเจินให้


珍,你的电话。
Zhēn, nǐ de diàn huà.
เจิน โทรศัพท์ของคุณ 


是大卫先生给你打电话过来的。
Shì dà wèi xiān shēng gěi nǐ dǎ diàn huà guò lái de.
คุณเดวิดโทรมาหาคุณน่ะ 


刚好我正在等您的电话呢!
Gāng hǎo wǒ zhèng zài děng nín de diàn huà ne!
ฉันกำลังรอรับโทรศัพท์จากคุณอยู่พอดี


电话来得正好,我也正想给你打电话呢
Diàn huà lái dé zhèng hǎo, wǒ yě zhèng xiǎng gěi nǐ dǎ diàn huà ne
คุณโทรมาพอดีเลย ฉันก็กำลังว่าจะโทรหาคุณอยู่


你要给他回电话吗?
Nǐ yào gěi tā huí diàn huà ma?
คุณจะโทรกลับมาหาเขาใหม่ไหม这里没有人叫那个名字。
Zhè lǐ méi yǒu rén jiào nà gè míng zi.

ที่นี่ไม่มีคนชื่อนี้ค่ะ


💦💦💦💦💦💦💦💦💦
我帮你转给负责人。
Wǒ bāng nǐ zhuǎn gěi fù zé rén.
ฉันจะต่อสายคุณให้คนที่ดูแลเรื่องนี้ค่ะ💦💦💦💦💦💦💦💦💦

26 ตุลาคม 2561

ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7 "极常用" 汉语口语短句 7


ประโยคสั้นๆที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน 7
 
 "极常用汉语口语短句 7


有我呢
Yǒu wǒ ne
มีฉันทั้งคน

ตัวอย่างประโยค
别担心,有我呢,包在我身上。
Bié dān xīn, yǒu wǒ ne, bāo zài wǒ shēn shang.
ไม่ต้องกังวล มีชั้นอยู่ทั้งคน เดี๋ยวชั้นจัดการให้เอง👉👉包在我身上 bāo zài wǒ shēn shang 
เป็นสำนวนที่ใช้เวลาที่ผู้พูดบอกอีกฝ่ายว่าตนเองมีความมั่นใจที่จะทำหรือรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองคิดว่าสามารถทำมันออกมาได้ดี
不像话
Bú xiàng huà
ไม่เข้าท่า

ตัวอย่างประโยค

要你们自己掏钱就不像话了。
Yào nǐ men zì jǐ tāo qián jiù bù xiàng huà le.
ให้พวกคุณควักตังค์จ่ายเงินเองอย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าแล้ว

为我们的友谊干杯!
Wèi wǒ men de yǒu yì gān bēi!
ชนแก้วเพื่อมิตรภาพของพวกเรา
*友谊 
Yǒu yì 
มิตรภาพ
*干杯 
Gān bēi 
ชนแก้ว; หมดแก้ว (ดื่มให้หมดแก้วในรวดเดียว)

ตัวอย่างประโยค

我要为我们的友谊干杯!
Wǒ yào wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi!
ฉันต้องการชนแก้วให้กับมิตรภาพของพวกเรา
真倒霉
Zhēn dǎo méi
ซวยแท้ๆ ;ซวยเหลือเกิน ;ซวยจริง
*倒霉 
Dǎo méi 
ซวย; เคราะห์ร้าย ;โชคร้าย

ตัวอย่างประโยค

真倒霉!我又忘了带钥匙。
Zhēn dǎoméi! Wǒ yòu wàngle dài yàoshi.
ซวยจริงๆเลย  ฉันลืมกุญแจอีกแล้ว

太好了!
Tài hǎo le!
ดีจริงๆ ;เยี่ยมมากๆ

ตัวอย่างประโยค

你们都能来?太好了!
Nǐ men dōu néng lái? Tài hǎo le!
พวกคุณทุกคนมาได้เหรอ ดีจริงๆ

你们慢吃
men màn chī
พวกคุณทานตามสบาย (เป็นคำพูดที่แสดงถึงความเกรงใจเมื่อตัวเองทานเสร็จ(อิ่ม)แล้ว แต่คนอื่นยังทานไม่เสร็จ )

ตัวอย่างประโยค

我现在都吃不下了,你们慢吃
Wǒ xiàn zài dōu chī bú xià le, nǐ men màn chī.
ตอนนี้ฉันกินไม่ไหวแล้ว พวกคุณทานตามสบายเลย以后再说
hòu zài shuō
ค่อยว่ากันอีกที(การนำเรื่องนั้นๆเก็บเอาไว้ก่อนหรือพักไว้ก่อน แล้วโอกาสหน้าค่อยจัดการหรือคิดกันอีกที)
* 以后 
hòu 
ทีหลัง
* 再 
Zài 
อีกที; อีกครั้ง
* 说 
Shuō 
พูด

ตัวอย่างประโยค

现在把要点告诉我,细节留到以后再说
Xiàn zài bǎ yào diǎn gào sù wǒ, xì jié liú dào yǐ hòu zài shuō.
บอกประเด็นหลักให้ฉันตอนนี้ ส่วนรายละเอียดเอาไว้ค่อยว่ากันอีกที
真不巧
Zhēn bù qiǎo
ช่างไม่ประจวบเหมาะเอาเสียเลย; ช่างไม่บังเอิญเอาเสียเลย
* 
Qiǎo
ประจวบเหมาะ;บังเอิญ

ตัวอย่างประโยค

这不巧我爸爸刚走
Zhè bù qiǎo, wǒ bàba gāng zǒu.
ช่างไม่ประจวบเหมาะเอาเสียเลย พ่อของฉันเพิ่งออกไป
累死了
Lèi sǐ le
เหนื่อยมากๆเลย ;เหนื่อยจะตาย

ตัวอย่างประโยค

下班时,我都快累死了
Xià bān shí, wǒ dōu kuài lèi sǐ le.
ฉันเหนื่อยจนแทบจะเกือบตายเมื่อถึงเวลาเลิกงาน
心意最重要
Xīn yì zuì zhòng yào
น้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด; สำคัญที่เจตนา (เจตนาที่จะให้ สำคัญกว่า สิ่งของที่จะให้)
*心意
 Xīn yì 
น้ำใจ (ที่แสดงต่อบุคคลอื่น); ความประสงค์; เจตนา (ที่แสดงถึงจิตใจที่มีต่อคนอื่น)

*最 
Zuì 
ที่สุด

*重要 
Zhòng yào 
สำคัญ


ตัวอย่างประโยค

不要以价值去评估你朋友的礼物,心意才是最重要的。
Bú yào yǐ jià zhí qù píng gū nǐ péng yǒu de lǐ wù, xīn yì cái shì zuì zhòng yào de.
อย่าไปให้ความสำคัญกับราคาแล้ววิจารณ์ของขวัญที่เพื่อนให้คุณเลย น้ำใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

  春节 Chūn jié เทศกาลตรุษจีน The Spring Festival / Chinese New Year 春节即农历新年。 Chūn jié jí nóng lì xīn nián. ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิ...