1 ตุลาคม 2561

打发时间 คือ เอาเวลาออกไป?


打发 คือ ส่ง(ออกไป) 时间 คือเวลา แล้ว 打发时间  คืออะไร?  คือการเอาเวลาออกไป อย่างนั้นเหรอ?  


รูปภาพจาก pixabay.com

打发时间(Dǎ fā shí jiān)  ก็คือ  เมื่อเราเกิดอาการเบื่อหน่าย ต้องการหากิจกรรมอย่างอื่นทำ เพื่อที่จะให้เวลามันผ่านไปเร็วขึ้น ซึ่งอาการเบื่อหน่ายเหล่านี้ อาจจะเกิดมาจาก การทำงานที่ไม่มีงานอะไรให้ทำ การเข้าเรียนซึ่งเป็นคาบที่เราไม่ชอบ หรือ อาจจะอยู่บ้าน แล้วไม่รู้จะทำอะไร เราก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นทำ ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะหมายถึง  ฆ่าเวลา”  นั่นเองค่ะ

   "打发时间  的意思是很无聊找一些事情做,让时间过快点"


ตัวอย่างประโยค

真无聊 , 看来我要看看书来打发时间。
Zhēn wú liáo, kàn lái wǒ yào kàn kan shū lái dǎ fā shí jiān.
มันน่าเบื่อจริงๆ ดูเหมือนว่าฉันควรที่จะอ่านหนังสือเพื่อฆ่าเวลา欢迎补充:打发时间 คือ เอาเวลาออกไป? 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ต่อให้สนิทกันขนาดไหน แต่ก็จะติดหนี้บุญคุณเขาไม่ได้ 关系再好,也不能欠人家的。 Guān xi zài hǎo, yě bù néng qiàn rén jiā de. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสาก...