11 ตุลาคม 2561

คำศัพท์ที่ควรรู้ “รถไฟ”

รูปภาพจาก pixabay.com

火车 Huǒ chē รถไฟ
轻轨 Qīng guǐ รถไฟฟ้า
地铁 Dì tiě รถไฟใต้ดิน
火车站 Huǒ chē zhàn สถานีรถไฟ
特快列车 Tè kuài liè chē รถไฟความเร็วสูง
首班车 Shǒu bān chē รถเที่ยวแรก
末班车 Mò bān chē รถเที่ยวสุดท้าย
首末车时刻表 Shǒu mò chē shí kè biǎo ตารางเวลารถคันแรกและครั้งสุดท้าย
售票机 Shòu piào jī เครื่องจำหน่ายตั๋ว
自动售票机 Zì dòng shòu piào jī เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ
站台 Zhàn tái ชานชาลา
车厢 Chē xiāng โบกี้
候车室 Hòu chē shì ห้องรอรถสำหรับผู้โดยสาร
普快 Pǔ kuài เร็วธรรมดา
特快  kuài เร็วพิเศษ
火车票 Huǒ chē piào ตั๋วรถไฟ
硬座 Yìng zuò  ที่นั่งธรรมดา
软座 Ruǎn zuò  ที่นั่งพิเศษ
硬卧Yìng ที่นอนธรรมดา
软卧 Ruǎn ที่นอนพิเศษ
上铺 Shàng pù นอนชั้นบน
中铺 Zhōng pù นอนชั้นกลาง
下铺 Xià pù นอนชั้นล่าง
餐车 Cān chē ตู้เสบียง
乘火车 Chéng huǒ chē นั่งรถไฟ
铁道 Tiě dào ทางรถไฟ
💦💦

请问,这路火车是去清迈的吗?
Qǐng wèn, zhè lù huǒ chē shì qù qīng mài de ma?
ขอถามหน่อยคะ รถไฟสายนี้ไปเชียงใหม่ไหม

💦💦

请问,这路火车经过大城府吗?
Qǐng wèn, zhè lù huǒ chē jīng guo dà chéng fǔ ma?
ขอถามหน่อยคะ รถไฟสายนี้ผ่านอยุธยาไหม

💦💦
请问,这路轻轨是走哪条线的?
Qǐngwèn, zhè lù qīngguǐ shì zǒu nǎ tiáo xiàn de?
ขอถามหน่อยคะ รถไฟฟ้าสายนี้เดินเส้นไหนคะ
 
💦💦

这路火车什么时候开?
Zhè lù huǒ chē shén me shí hòu kāi?
รถไฟสายนี้ออกเมื่อไหร่

💦💦
这路火车什么时候到?
Zhè lù huǒ chē shén me shí hòu dào?
รถไฟสายนี้ถึงกี่โมง

💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...