24 ตุลาคม 2561

การโทรศัพท์ 电话沟通 - การโทรออก


    

การโทรศัพท์มีหลายช่วงด้วยกันค่ะ 
สำหรับบทความนี้เรามาเรียนรู้ประโยคที่ใช้ในการ   โทรออกกันค่ะ ซึ่งสามารถพูดได้หลายแบบด้วยกันรูปภาพจาก pixabay.com
👉👉 การโทรออก


你好!请问是珍小姐的家吗?
Nǐ hǎo! Qǐng wèn shì zhēn xiǎo jiě de jiā ma?
สวัสดีค่ะ บ้านคุณเจินหรือเปล่าคะ


珍小姐在吗?
Zhēn xiǎo jiě zài ma?
คุณเจินอยู่ไหม


珍小姐是吗?
Shì zhēn xiǎo jiě shì ma?
นั่นคุณเจิน หรือเปล่าคะ 


请找珍小姐,她在吗?
Qǐng zhǎo zhēn xiǎojiě, tā zài ma?
ขอคุยกับคุณเจินหน่อยค่ะ ไม่ทราบว่าคุณเจินอยู่ไหมคะ


我是茉莉,麻烦叫珍小姐接一下电话。
Wǒ shì mò lì, má fan jiào zhēn xiǎo jiě jiē yí xià diàn huà.
ฉันชื่อมะลิค่ะ ขอสายคุณเจินค่ะ


你好!请把电话转到珍小姐的房间。
Nǐ hǎo! Qǐng bǎ diàn huà zhuǎn dào zhēn xiǎo jiě  de fáng jiān.
ช่วยต่อสายถึงห้องคุณเจินหน่อยค่ะ我想询问关于发票的事。
Wǒ xiǎng xún wèn guān yú fā piào de shì.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องใบเสร็จ


我想和珍小姐通话。
Wǒ xiǎng hé zhēn xiǎo jiě tōng huà.

ฉันต้องการคุยกับคุณเจินค่ะ


你可以帮我转分机105
Nǐ kě yǐ bāng wǒ zhuǎn fēn jī 105?
ช่วยต่อเบอร์105 ด้วยค่ะ  


你好,请问是ABC公司吗?
Nǐ hǎo, qǐngwèn shì ABC gōngsī ma?
สวัสดีค่ะ บริษัท ABC หรือเปล่าคะ


这是珍小姐的办公室吗?
Zhè shì zhēn xiǎo jiě de bàn gōng shì ma?
นั่นใช่ที่ทำงานของเจินหรือเปล่าคะ💦💦💦💦💦💦💦💦💦欢迎补充:การโทรศัพท์ 电话沟通 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...