26 ธันวาคม 2561

คำศัพท์ภาษาจีน เจดีย์ต่างๆ


     เจดีย์ คือสิ่งที่ใช้สำหรับเคารพบูชา แทนองค์พระพุทธเจ้า สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์เรื่องชื่อเรียก “เจดีย์”ต่างๆ เป็นภาษาจีนกันค่ะเจดีย์


เจดีย์ประธาน
主塔
Zhǔ tǎ


เจดีย์ทรงดอกบัวตูม (พุ่มข้าวบิณฑ์)
含苞莲花塔
Hán bāo lián huā tǎ


เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา
锡兰塔 斯里兰卡塔
Xī lán tǎ / Sī lǐ lán kǎ tǎเจดีย์ทิศ
方位塔
Fāng wèi tǎ


เจดีย์ราย
排塔
Pái tǎ


เจดีย์หย่อม
群塔
Qún tǎ


เจดีย์ภูเขาทอง
金山塔
Jīn shān tǎ


เจดีย์ย่อมุมไม้ 12
 十二棱角塔
Shí èr léng jiǎo tǎ


เจดีย์ทรงศรีวิชัย

惜威猜塔
Xī wēi cāi tǎ💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...