22 กันยายน 2562

คำศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมมหาราชวัง
大皇宫
Dà huánggōng
พระบรมมหาราชวัง


皇家广场/ 皇家田
Huángjiā guǎngchǎng/ Huángjiā tián
สนามหลวง


春耕节
Chūngēng jié
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ


曼谷城市柱/曼谷国柱神庙
Màngǔ chéngshì zhù/  Màngǔ guó zhù shén miào
 ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ


奠基之柱
Diànjī zhī zhù
เสาหลักเมือง


神圣植物
Shénshèng zhíwù
ไม้มงคล


粉花决明  /节果决明
Fěn huā jué míng /Jié guǒjué míng
ต้นชัยพฤกษ์


粉花决明木  /节果决明木
Fěn huā jué míng mù/ Jié guǒjué míng mù
ไม้ชัยพฤกษ์


星占
Xīng zhān
ดวงชะตา


五尊神庙
Wǔ zūn shén miào
ศาลเทพารักษ์


国王
Guówáng
พระมหากษัตริย์


前宫
Qián gōng
วังหน้า


副王
Fù wáng
พระมหาอุปราช(เป็นตำแหน่งรัชทายาท)


王储/ 太子
Wángchǔ / Tàizǐ
สยามมกุฎราชกุมาร(เป็นพระอิสริยยศของผู้ที่จะสืบราชสมบัติต่อจากพระมหากษัตริย์ไทย โดยสยามมกุฎราชกุมารจะดำรงพระยศนี้ไปจนกว่าพระมหากษัตริย์จะสวรรคตหรือสละราชสมบัติ)


宫殿
Gōngdiàn
วัง ;พระราชวัง


艺术
Yìshù
ศิลปะ


外朝
Wài cháo
เขตพระราชฐานชั้นนอก


内廷
Nèitíng
เขตพระราชฐานชั้นใน


对外开放
Duìwài kāifàng
อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชม;เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม


不对外开放
Bú duìwài kāifàng
ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าชม;ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชม


西式建筑
Xīshì jiànzhú
สถาปัตยกรรมตะวันตก


文艺复兴建筑风格
Wényì fùxīng jiànzhú fēnggé
สถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองค์Renaissance(ฝรั่งเศส)


国宾馆
Guó bīnguǎn
โรงแรมรับรองพระราชอาคันตุกะ


江泽民
Jiāng Zé Mín
เจียงเจ๋อหมิน


胡锦涛
Hú Jǐn Tāo
หู จิ่นเทา


乌汶叻公主
Wū wèn lè gōngzhǔ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
临朝听政
Lín cháo tīngzhèng
 เสด็จออกว่าราชการ


听政厅
Tīngzhèng tīng
ห้องท้องพระโรง


暹罗护国神
Xiān luó hù guó shén
พระสยามเทวาธิราช


黄金铸造
Huángjīn zhùzào
หล่อด้วยทองคำ


自立
Zìlì
ยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง ;ตั้งตัวด้วยตัวเอง ;เลี้ยงตัวเองได้


内忧外患
Nèiyōu wàihuàn
ศึกภายนอกและศึกภายใน ;ความวุ่นวายภายในประเทศและการรุกรานจากนอกประเทศ


卫护国家之神
Wèihù guójiā zhī shén
เทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองประเทศ


卧房
Wòfáng
ห้องพระบรรทม


盥洗室
Guànxǐ shì
ห้องสรงน้ำ


文牍室
Wéndú shì
ห้องสรงพระอักษร


御膳厅
Yùshàn tīng
ห้องเสวย


出巡
Chūxún
เสด็จประพาส


更衣楼
Gēngyī lóu
พลับพลาเปลื้องเครื่อง
การพระราชทานถวายผ้าพระกฐิน ไม่ว่าจะเสด็จทางชลมารคหรือ


更换传统衣冠
Gēnghuàn chuántǒng yīguān
เปลี่ยนฉลองพระองค์ (พระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเสด็จทางชลมารคหรือสถลมารคก็ตาม ซึ่งตามประเพณีโบราณนั้นจะทรงเครื่องขัตติยภูษาภรณ์อย่างโบราณราชประเพณี)
御林军总部
lín jūn zǒng
กองรักษาการณ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์


宴会厅
Yànhuì tīng
ห้องจัดเลี้ยง


白金汉宫
Báijīnhàngōng
พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace)


御座
Yù zuò
พระแท่นราชบัลลังก์


御床
Yù chuáng
พระแท่นบรรทม


登基纪念日
Dēngjī jìniàn rì
วันพระราชพิธีฉัตรมงคล


葬礼
Zànglǐ
งานศพ;พิธีฝังศพ


轿子
Jiàozi
พระราชยาน(เสลี่ยง)


台子
Táizi
เกย


水上皇亭
Shuǐ shànghuáng tíng
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ (Aisawan-Dhipaya-Asana Pavilion)


挽巴茵行宫
Wǎn bā yīn xínggōng
พระราชวังบางปะอิน


比利时王国/ 比利时
Bǐlìshí wángguó/ Bǐlìshí
ประเทศเบลเยี่ยม(Belgium)


泰国亭
Tàiguó tíng
ศาลาไทย


 觐见
Jìnjiàn
เข้าเฝ้า(กษัตริย์ หรือ จักรพรรดิ)


进见
Jìnjiàn
เข้าพบ(ผู้ใหญ่ หรือประมุขของรัฐบาล)


巴达维城市
Bā dá wéi chéngshì
เมืองปัตตาเวีย (Batavia) (ปัจจุบันเรียกว่า เมืองจาการ์ตา雅加达Yǎjiādá เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย)


荷兰
Hélán
ประเทศฮอลันดา หรือ ดัทช์

建筑师
Jiànzhú shī
สถาปนิก


半球形
Bànqiú xíng
โดมครึ่งวงกลม


留头顶束发,两侧剃短
Liú tóudǐng shù fǎ, liǎng cè tì duǎn
ไว้จุก


泰王加冕仪式 / 新国王加冕仪式 / 皇上登基大典
Tài wáng jiāmiǎn yíshì/ Xīn guówáng jiāmiǎn yíshì/ Huángshàng dēngjī dàdiǎn
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


皇冠
Huángguàn
มงกุฎ

皇家仪式
Huángjiā yíshì
พระราชพิธี


泰王皇家火葬大典
Tài wáng huángjiā huǒzàng dàdiǎn
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไทย


皇家火葬仪式 /皇家火葬大典
Huángjiā huǒzàng yíshì /Huángjiā huǒzàng dàdiǎn
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ


火化典礼/火葬大典
Huǒhuà diǎnlǐ / Huǒzàng dàdiǎn
พิธีฌาปนกิจ(งานการเผาศพ)


皇家火葬亭
Huángjiā huǒzàng tíng
พระเมรุมาศ


灵柩 
Língjiù 
พระบรมโกศ ;พระโกศ (ตามคตินิยมของพราหมณ์ที่เชื่อว่า ต้องตั้งพระบรมศพ ,พระศพ และ ศพที่มีบรรดาศักดิ์สูง ในท่ายืนนั่ง คุกเข่า หรือกอดเข่าประสานมือ เพื่อส่งดวงพระวิญญาณ /วิญญาณกลับสู่สรวงสวรรค์)


御车/ 御辇
Yù chē/ Yù niǎn
ราชรถ国皇灵柩专车
Guó huáng língjiù zhuānchē
ราชรถสำหรับอัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน(พระโกศ)


灵骨
Líng gǔ
พระบรมอัฐิ


泰国王室宫务处
Tàiguó wángshì gōng wù chù
สำนักพระราชวัง


高层王室
Gāocéng wángshì
พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง

💦💦💦💦💦💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน ที่เกี่ยวข้องกับ พระบรมมหาราชวัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ถอนใจยาว 慨然长叹。 Kǎi rán cháng tàn. วันนี้เราคงไม่รอดจากนรกแน่ๆ 今天这个坎都过不去。 Jīn tiān zhè ge kǎn dōu guò bu qù. ฉันมองคนไม่ผิด...