21 กุมภาพันธ์ 2563

คำศัพท์ภาษาจีน เหล้า สุราต่างๆ 各种酒的中文词汇


คำศัพท์ภาษาจีน เหล้า สุราต่างๆ 各种酒的中文词汇
เผื่อใครต้องไปสังสรรค์ แล้วไม่รู้ว่าจะสั่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นภาษาจีนยังไง
酒                    
Jiǔ                      
เหล้า

酒精               
Jiǔ jīng              
แอลกอฮอล์

软饮料 / 非酒精饮料  
Ruǎn yǐn liào / Fēi jiǔ jīng yǐn liào  
เครื่องดื่มประเภทที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม (Soft Drinks)

啤酒                
Pí jiǔ 
เบียร์ beer

黑啤酒            

Hēi pí jiǔ             
เบียร์ดำ dark beer

白葡萄酒        
Bái pú táo jiǔ       
ไวน์ขาว white wine 

红葡萄酒        
Hóng pú táo jiǔ    
ไวน์แดง red wine

香槟酒           
Xiāng bīn jiǔ          
แชมเปญ champagne

鸡尾酒          

Jī wěi jiǔ               
 ค็อกเทล cocktail 

无酒精鸡尾酒  

Wú jiǔ jīng jī wěi jiǔ   
เครื่องดื่มค็อกเทลไม่มีแอลกอฮอล์   non-alcoholic cocktail

马丁尼鸡尾酒   

Mǎ dīng ní jī wěi jiǔ 
ค็อกเทลมาร์ตินี่ Cocktail  Martini

威士忌              
Wēi shì jì             
วิสกี้ whisky 

白兰地              

Bái lán dì             
บรั่นดี brandy

伏特加              
Fú tè jiā               
วอดก้า Vodka

朗姆酒              
Lǎng mǔ jiǔ        
เหล้ารัม Rum

杜松子酒          

Dù sōngzǐ jiǔ        
เหล้ายิน หรือ เหล้าจิน gin

白酒                 

Bái jiǔ                  
เหล้าขาว white spirit/ Chinese liquor

苹果酒            
Píng guǒ jiǔ          
ไซเดอร์ (แอปเปิ้ลไซเดอร์หรือเรียกว่า น้ำแอปเปิ้ลหวาน) Cider 

烧酒               
Shāo jiǔ                
เหล้าโชจู 
shochu

日本清酒      

 Rì běn qīng jiǔ        
เหล้าสาเก sake
💦💦💦💦

欢迎补充:คำศัพท์ภาษาจีน เหล้า สุราต่างๆ 各种酒的中文词汇

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...