22 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว (ที่อยู่ และ บ้านเกิด)


ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว (ที่อยู่ และ บ้านเกิด)


💓💓👇👇👇💓💓


คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live?
你住在哪里?
Nǐ zhù zài nǎlǐ?ตอนนี้คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Where do you live now? 
你现在住在哪里?
Nǐ xiànzài zhù zài nǎlǐ?คุณอาศัยอยู่ที่ไหน ห่างจากที่นี่ไกลไหม
Where do you live? How far from here? 
你住在哪?离这里有多远?
Nǐ zhù zài nǎ? Lí zhè li yǒu duō yuǎn?ฉันย้ายมาจากขอนแก่นเมื่อปีที่แล้ว
I moved from Khon Kaen last year.
我去年从孔敬搬来的。
Wǒ qùnián cóng kǒng jìng bān lái de.คุณอยู่กับครอบครัวหรือเปล่า
Do you live with your family?
你和你的家人住在一起吗?
Nǐ hé nǐ de jiārén zhù zài yīqǐ ma?ฉันอยู่คนเดียว
I live alone.
我一个人住。
Wǒ yīgè rén zhù.ฉันอยู่ที่นี่คนเดียว
I live here alone. 
我一个人住在这里。
Wǒ yīgè rén zhù zài zhèlǐ.ฉันอยู่อพาร์ตเมนต์
I live in an apartment.
我住在公寓里。
Wǒ zhù zài gōngyù lǐ.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับคุณพ่อและคุณแม่
I live in an apartment with my mother and father. 
我和我的爸爸、妈妈住在一所公寓里。
Wǒ hé wǒ de bàba, māmā zhù zài yī suǒ gōngyù lǐ.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้าม
I live in an apartment across the street from here. 
我住在这街对面的一个公寓里。
Wǒ zhù zài zhè jiē duìmiàn de yīgè gōngyù lǐ.
ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้โรงเรียน
I live in an apartment near the school. 
我住在学校附近的一座公寓楼里。
Wǒ zhù zài xuéxiào fùjìn de yīzuò gōngyù lóu lǐ.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์กับเพื่อนร่วมห้องสองคน
I live in an apartment with two roommates. 
我跟两位室友住在一间公寓里。
Wǒ gēn liǎng wèi shìyǒu zhù zài yī jiàn gōngyù lǐ.ฉันอยู่คอนโด
I live in a condo.
我住在康斗里。
Wǒ zhù zài kāng dòu lǐ.


*康斗/公寓房
Kāng dòu / Gōngyù fáng  
คอนโดมิเนียม 
Condominiumเรามีบ้านหลังหนึ่ง
We own a house.
我们有一栋房子。
Wǒmen yǒuyī dòng fángzi.เรามีบ้านหลังหนึ่งในชนบท
We own a house in the countryside. 
我们在乡间拥有一栋房子。
Wǒmen zài xiāngjiān yǒngyǒu yī dòng fángzi.เราอาศัยอยู่ที่บ้านพักของบริษัท
We live in a company residence.
我们住在公司的住所里。
Wǒmen zhù zài gōngsī de zhùsuǒ lǐ.
เราอาศัยอยู่แถบชานเมืองของกรุงเทพฯ
We live in the suburbs of Bangkok.
我们住在曼谷郊区。
Wǒmen zhù zài màngǔ jiāoqū.
เราอาศัยอยู่ในย่านการค้า
We live in the downtown area.
我们住在市中心。
Wǒmen zhù zài shì zhōngxīn.เราอาศัยอยู่ในชนบท
We live in the countryside.
我们住在乡下。
Wǒmen zhù zài xiāngxià.ฉันอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้ว
I’ve lived here for five years.
我在这里住了五年了。
Wǒ zài zhèlǐ zhùle wǔ niánle.ฉันชอบบ้านละแวกนี้
I like this neighborhood.
我喜欢这个社区。
Wǒ xǐhuān zhège shèqū.
นี่เป็นย่านที่อยู่อาศัยที่เงียบสงบ
It’s a quiet residential area.
这是一个安静的小区。
Zhè shì yīgè ānjìng de xiǎoqū.
ที่พักของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน ใช้เวลาเดินแค่สิบนาที
My place is about ten minutes on foot from the office.
我住的地方离办公室很近,走路十分钟就到了。
Wǒ zhù dì dìfāng lí bàngōngshì hěn jìn, zǒulù shí fēnzhōng jiù dàole.
ที่พักของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน ปั่นจักรยานแค่สิบนาทีก็ถึง
My place is about ten minutes by bicycle from the office.
我住的地方离办公室很近,骑自行车十分钟就到了。
Wǒ zhù dì dìfāng lí bàngōngshì hěn jìn, qí zìxíngchē shí fēnzhōng jiù dàole.
สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้บ้านฉันที่สุดคือสถานีอโศก
The nearest BTS station from my place is Asoke Station.
离我家很近的轻轨站是Asoke站。
Lí wǒjiā hěn jìn de qīngguǐ zhàn shì Asok zhàn.
ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในอพาร์ตเมนต์
I’m not allowed to keep a pet in my apartment.
我们住的公寓不允许养宠物。
Wǒmen zhù de gōngyù bù yǔnxǔ yǎng chǒngwù.
บ้านของเราสร้างมายี่สิบปีแล้ว
Our house is 20 years old.
我们的房子有20年了。
Wǒmen de fángzi yǒu 20 niánle.
เรากำลังคิดจะปรับปรุงบ้านใหม่
We’re thinking about rebuilding our house.
我们正在考虑重建我们的房子。
Wǒmen zhèngzài kǎolǜ chóngjiàn wǒmen de fángzi.
ฉันอยากย้ายไปอยู่ที่อื่น
I want to move somewhere else.
我想搬到别的地方去。
Wǒ xiǎng bān dào bié de dìfāng qù.

คุณมาจากไหน
Where are you from?
是哪国人?/你来自哪里?
Nǐ shì nǎ guórén?/Nǐ láizì nǎlǐ?
ฉันมาจากโคราชค่ะ
I’m from Korat.
我来自呵叻府。
Wǒ láizì hē lè fǔ.ฉันเกิดและโตที่นครปฐม
I was born and raised in Nakhon Pathom.
我是在佛统府出生和长大的。
Wǒ shì zài fú tǒng fǔ chūshēng hé zhǎng dà de.ครอบครัวของฉันย้ายมากรุงเทพฯตอนที่ฉันยังเด็ก
My family moved to Bangkok when I was a child.
我小时候全家搬到了曼谷。
Wǒ xiǎoshíhòu quánjiā bān dàole màngǔ.
ฉันอยู่ที่ตราดจนกระทั่งเรียนชั้นมัธยมปลาย
I lived in Trad until I was in high school.
我上高中的时候一直住在达叻府。
Wǒ shàng gāozhōng de shíhòu yīzhí zhù zài dá lè fǔ.ฉันอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดหลังเกษียณ
I want to return to my hometown after I retire.
我想退休之后回到我的家乡。
Wǒ xiǎng tuìxiū zhīhòu huí dào wǒ de jiāxiāng.💦💦💦💦💦💦💦💦💦
欢迎补充: ประโยคภาษาจีน คุยเรื่องส่วนตัว (ที่อยู่ และ บ้านเกิด)


2 ความคิดเห็น:

  1. คำว่า ที่อยู่ ใช้คพว่าอะไรคะ เช่น ที่อยู่ของคุณ ใช่ที่นี่ไหม ค่ะ ขอบคุณค่า

    ตอบลบ
  2. 地址 Dìzhǐ แปลว่า ที่อยู่(ของบุคคล) หรือ สถานที่ตั้ง(ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ) /
    ที่อยู่ของคุณใช่ที่นี่ไหม 你的地址是在这里吗?Nǐ de dìzhǐ shì zài zhèlǐ ma?

    ตอบลบ

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...