29 กุมภาพันธ์ 2563

ประโยคภาษาจีน 📙📙 อ่านหนังสือ และนิตยสาร
ประโยคภาษาจีน อ่านหนังสือ และนิตยสาร

👇👇👇👇👇


คุณอ่านหนังสือพิมพ์อะไร
What newspaper do you read?
你看什么报纸?
Nǐ kàn shénme bàozhǐ?คุณอ่านหนังสือพิมพ์บ่อยแค่ไหน
Do you often read newspapers?
你经常看报纸吗?
Nǐ jīngcháng kàn bàozhǐ ma?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์อะไร
What newspaper are you reading?
你正在看什么报纸?
Nǐ zhèngzài kàn shénme bàozhǐ?คุณอ่านหนังสือพิมพ์ของวันนี้หรือยัง
Have you read today’s newspaper?
你读过今天的报纸吗?
Nǐ dúguò jīntiān de bàozhǐ ma?คุณอ่านนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ่อยๆ
What magazines or newspapers do you read regularly? 
你经常阅读哪些杂志或报纸?
Nǐ jīngcháng yuèdú nǎxiē zázhì huò bàozhǐ?มีข่าวอะไรใหม่ๆไหม คุณอ่านหนังสือพิมพ์หรือยัง
Is there any news recently? Have you read the newspaper?
最近有什么新闻吗?你看报纸了吗?
Zuìjìn yǒu shén me xīnwén ma? Nǐ kàn bàozhǐle ma?ฉันอ่านหนังสือพิมพ์ทั่วไปและหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจทุกวัน
I read a general paper and a financial paper every day.
我每天都看一份普通报纸和一份金融报纸。
Wǒ měitiān dōu kàn yī fèn pǔtōng bàozhǐ hé yī fèn jīnróng bàozhǐ.บางครั้งฉันก็อ่านหนังสือพิมพ์กีฬาด้วย
I also read a sports paper sometimes.
我有时也看体育报纸。
Wǒ yǒushí yě kàn tǐyù bàozhǐ.ฉันซื้อหนังสือพิมพ์ที่แผงทุกเช้า
I buy a newspaper at a stall every morning.
我每天早上在一个摊位买报纸。
Wǒ měitiān zǎoshang zài yīgè tānwèi mǎi bàozhǐ.ทุกเช้าตอนไปทำงานคุณพ่อจะซื้อหนังสือพิมพ์
Every morning my father to be the way to work to buy a newspaper.
每天早上,我爸爸在上班的路上都要买张报纸。
Měitiān zǎoshang, wǒ bàba zài shàngbān de lùshàng dōu yàomǎi zhāng bàozhǐ.ฉันอ่านแค่หน้ากีฬาและรายการโทรทัศน์เท่านั้น
I only read the sports page and the TV listing.
我只看了体育页和电视节目表。
Wǒ zhǐ kàn le tǐyù yè hé diànshì jiémù biǎo.คุณอ่านหนังสือเยอะไหม
Do you read a lot of books?
你读了很多书吗?
Nǐ dúle hěnduō shū ma?


ฉันมักจะไปร้านหนังสือช่วงสุดสัปดาห์
I often go to bookstores on weekends.
我经常在周末去书店。
Wǒ jīngcháng zài zhōumò qù shūdiàn.ฉันก็ไปห้องสมุดด้วยเหมือนกัน
I use libraries, too.
我也去图书馆。
Wǒ yě qù túshū guǎn.


คุณชอบอ่านหนังสืออะไร
What do you like to read?
你喜欢读什么书?
Nǐ xǐhuān dú shénme shū?


ฉันชอบอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์
I like historical novels.
我喜欢看历史小说。
Wǒ xǐhuān kàn lìshǐ xiǎoshuō.


ฉันอ่านได้ทุกประเภทเลย
I read at random.
随意翻读
Suíyì fān dú.


นักเขียนคนโปรดของคุณคือใคร
Who are your favorite authors?
你最喜欢的作家是谁?
Nǐ zuì xǐhuān de zuòjiā shì shéi?ฉันยุ่งมากจนหาเวลาอ่านหนังสือไม่ได้
I’m so busy that I can’t find the time to read.
我太忙了没时间看书。
Wǒ tài mángle méi shíjiān kànshū.ฉันอ่านแค่ตอนเดินทางบนรถเมล์เท่านั้น
I only read on the bus when I commute.
我上下班时才在公交车上看书。
Wǒ shàng xiàbān shí cái zài gōngjiāo chē shàng kànshū.ฉันมักอ่านหนังสืออ่านง่ายๆอย่างการ์ตูนนะ
I usually read something easy such as comic books.
我通常看一些简单的东西,比如漫画书。
Wǒ tōngcháng kàn yīxiē jiǎndān de dōngxī, bǐrú mànhuà shū.💖💖💖💖💖💖💖💖💖

欢迎补充 :ประโยคภาษาจีน  📙📙  อ่านหนังสือ และนิตยสารไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  คุณอายุเยอะแล้ว คุณไม่เข้าใจหรอก 你岁数大了你不懂。 Nǐ suì shu dà le nǐ bù dǒng. คุณดีกับเขาขนาดนี้ทำไมถึงชอบทะเลาะกับเขาล่ะ 你对他这么好,干嘛老跟人...