4 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน ตอบรับคำขอร้อง


ประโยคภาษาจีน ตอบรับคำขอร้อง

👇👇👇👇👇👇👇


ได้เลย
Sure; Okay; All right
好的;可以
Hǎo de; Kěyǐ


แน่นอน
Certainly.
当然。
Dāngrán.


ไม่มีปัญหา
No problem.
没问题。
Méi wèntí.


ด้วยความยินดี
With pleasure.
愉快地; 高兴地; 十分愿意。
Yúkuài de; Gāoxìng de; Shífēn yuànyì.


ฉันดีใจที่ได้ช่วยคุณ
I’d be happy to help you.
我很乐意帮助你。
Wǒ hěn lèyì bāngzhù nǐ.


ฉันจะช่วยอะไรได้บ้าง
What can I do to help?
我能帮上什么忙吗?
Wǒ néng bāng shàng shénme máng ma?


คุณอยากให้ฉันช่วยทำอะไรบ้าง
What would you like me to do?
你想让我做什么?
Nǐ xiǎng ràng wǒ zuò shénme?


ได้ทุกอย่างตามที่คุณบอก
Anything you say.
你说怎样就怎样;一切照你的吩咐办;你说什么就是什么。
Nǐ shuō zěnyàng jiù zěnyàng; Yīqiè zhào nǐ de fēnfù bàn. ; Nǐ shuō shénme jiùshì shénme.shénme.


ฉันจะทำทุกอย่างที่ทำได้
I’ll do anything I can.
我会尽我所能。
Wǒ huì jǐn wǒ suǒ néng.


ง่ายจะตาย
It’s quite easy.
这很容易。
Zhè hěn róngyì.


นี่ไม่ใช่เรื่องยากเลย ตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมาก
It's not that difficult. As a matter of fact, it's quite easy 
这并不那么困难,实际上,容易得很。
zhè bìng bù nàme kùnnán, shíjì shang, róngyì dé hěn.


ฉันจะจัดการเอง
I’ll take care of it.
我会处理的。
Wǒ huì chǔlǐ de.ให้ฉันจัดการเถอะ
Leave it to me.
交给我吧。
Jiāo gěi wǒ ba.


เรื่องนี้ให้ฉันจัดการเถอะ
Now you just leave it to me. 
这事你交给我好了。
Zhè shì nǐ jiāo gěi wǒ hǎole.


ปล่อยให้ฉันจัดการ ฉันมีทางออกสำหรับเรื่องนี้
Just leave it to me. I know a way out of this. 
让我来处理,我有解决办法。
Ràng wǒ lái chǔlǐ, wǒ yǒu jiějué bànfǎ.


ให้ฉันจัดการเถอะ  ฉันรู้ว่าสิ่งไหนควรทำไม่ควรทำ
Leave it to me. I'll do the necessary. 
把它交给我吧,该做的我会做的。
Bǎ tā jiāo gěi wǒ ba, gāi zuò de wǒ huì zuò de.ได้ ถ้าคุณยืนยัน ฉันก็จะทำ
All right, I'll do it, if you insist. 
好吧,要是你坚持的话,我只好做了。
Hǎo ba, yàoshi nǐ jiānchí dehuà, wǒ zhǐhǎo zuòle.


ถ้าคุณยังยืนยันจะให้เป็นอย่างนั้น ฉันก็จะไม่ปฏิเสธ
I will not refuse if you insist. 
如果你坚持的话我就不会拒绝了。
Rúguǒ nǐ jiānchí dehuà wǒ jiù bù huì jùjuéle.


💕💕💕💕💕💕💕💕💕

欢迎补充:ประโยคภาษาจีน ตอบรับคำขอร้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...