17 มีนาคม 2563

ประโยคภาษาจีน นัดสถานที่ประโยคภาษาจีน นัดสถานที่
↧↧↧↧↧↧


เราจะพบกันที่ไหนดี
Where shall we meet?/Where would you like to meet me?
我们在哪里见面?
Wǒmen zài nǎlǐ jiànmiàn?พวกเราหาที่พบกันและทานข้าวเที่ยงด้วยกันดีไหม
Shall we meet somewhere for lunch?
我们找地方见面一起吃个午饭好不好?
Wǒmen zhǎo dìfāng jiànmiàn yīqǐ chī gè wǔfàn hǎobù hǎo?ที่ไหนสะดวกสำหรับคุณที่สุด
Where is the most convenient for you?
什么地方对你最方便?
Shénme dìfāng duì nǐ zuì fāngbiàn?พบกันใกล้ๆที่ทำงานคุณดีกว่า
Let’s meet near your office.
我们在你办公室附近见面吧。
Wǒmen zài nǐ bàngōngshì fùjìn jiànmiàn ba.ฉันจะรอหน้าตึกที่ทำงานคุณตอนหนึ่งทุ่ม
I’ll be waiting for you outside your office building at seven o’clock.
我七点钟在你办公室的楼下等你。
Wǒ qī diǎn zhōng zài nǐ bàngōngshì de lóu xià děng nǐ.เราเจอกันที่ร้านกาแฟหน้าสถานีรถไฟเถอะ
Let’s meet at the coffee shop in front of the train station.
我们在火车站前的咖啡店见面吧。
Wǒmen zài huǒchē zhàn qián de kāfēi diàn jiànmiàn ba.คุณเลือกก็แล้วกันว่าที่ไหน
You decide where./You decide the place.
你定地点吧。
Nǐ dìng dìdiǎn ba.ได้ ถ้าคุณสะดวก
Fine, if it’s all right with you.
好吧,如果你方便的话。
Hǎo ba, rúguǒ nǐ fāngbiàn dehuà.เวลาและสถานที่นั้นให้คุณเลือกเลย
You can decide the time and place. 
时间和地点由你来决定。
Shíjiān hé dìdiǎn yóu nǐ lái juédìng.ฉันพาเพื่อนไปด้วยได้ไหม
May I bring a friend?/Can I come with a friend?
我可以带一个朋友来吗?
Wǒ kěyǐ dài yīgè péngyǒu lái ma?ฉันไม่ค่อยคุ้นแถวนั้นเลย
I’m not familiar with that area.
我不熟悉那个地方。
Wǒ bù shúxī nàgè dìfāng.ฉันสงสัยว่าจะไปเองถูกหรือเปล่า
I wonder if I can go there by myself.
我不知道我能不能一个人去那里。
Wǒ bù zhīdào wǒ néng bùnéng yīgè rén qù nàlǐ.ฉันเป็นคนไม่รู้เหนือรู้ใต้  สักพักก็จะหลงทาง
I have a poor sense of direction and soon got lost. 
我方向感很差,一会就迷路了。
Wǒ fāngxiàng gǎn hěn chà, yīhuǐ jiù mílùle.ตรงนั้นมีป้ายขนาดใหญ่ คุณมองเห็นอยู่แล้ว
There’s a big sign so you won’t miss it.
有一个很大的标志,所以你不会错过的。
Yǒu yīgè hěn dà de biāozhì, suǒyǐ nǐ bù huì cuòguò de.ฉันจะทำยังไงถ้าหาคุณไม่เจอ
What should I do if I can’t find you?
如果找不到你我该怎么办?
Rúguǒ zhǎo bù dào nǐ wǒ gāi zěnme bàn?ฉันจะโทรเข้ามือถือคุณถ้าฉันไปสาย
I’ll call your call phone if I come late.
如果我来晚了,我会打你的电话。
Rúguǒ wǒ lái wǎnle, wǒ huì dǎ nǐ de diànhuà.กรุณาอย่ามาสายนะ
Please don’t be late.
请不要迟到。
Qǐng bùyào chídào.กรุณามาให้ตรงเวลา ห้ามมาสาย
Please be there on time and don't be late. 
请准时到达,不要迟到。
Qǐng zhǔnshí dàodá , bùyào chídào.ฉันจะพยายามมาให้เร็วที่สุด
I’ll do my best.
我会尽力的。
Wǒ huì jìnlì de.คุณช่วยมารับฉันหน่อยได้ไหม
Could you come to pick me up?
你能来接我吗?
Nǐ néng lái jiē wǒ ma?ไว้เจอกันนะ
I’ll see you then.
到时候见。
Dào shíhòu jiàn.ไว้เจอกันที่นั่นนะ
I’ll see you there.
我会在那儿与你碰面。
Wǒ huì zài nàr yǔ nǐ pèngmiàn.เจอกันที่เดิม
 Let's meet at the same place.
老地方见!
Lǎo dìfāng jiàn!


ยังเจอกันที่เดิมใช่ไหม
Shall we meet in our regular place? 
我们还在老地方见?
Wǒmen hái zài lǎo dìfāng jiàn?


ทำไมเราไม่ไปเจอกันที่เดิมหละ
Why don't we meet at the same place? 
我们为什么不在老地方见呢?
Wǒmen wèishéme bùzài lǎo dìfāng jiàn ne?💖💖💖💖💖💖💖
欢迎补充 :ประโยคภาษาจีน นัดสถานที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...