25 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (10)
ประโยคภาษาจีน (10)
👇👇👇👇👇👇👇👇

光说不行,还得干。
Guāng shuō bu xíng, hái dé gàn.
เพียงแค่พูดไม่ได้ จะต้องทำด้วย只要是星期天,我就有时间。
Zhǐyào shi xīngqítiān, wǒ jiù yǒu shíjiān.
ขอแค่เป็นวันอาทิตย์ ฉันก็มีเวลาตลอดแหละ他的发音非常准确。
Tā de fǎ yīn fēicháng zhǔnquè.
การออกเสียงของเขาถูกต้องแม่นยำมาก


那个孩子活泼可爱。
Nàgè háizi huópō kě ài.
เด็กคนนั้นมีชีวิตชีวาและน่ารัก他对朋友一视同仁。
Tā duì péngyǒu yīshìtóngrén.
เขาปฏิบัติต่อเพื่อนของเขาอย่างเท่าเทียมกัน


我们应该助人为乐。
Wǒmen yīnggāi zhùrén wéi lè. 
เราควรมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคน


他每天早上坚持锻炼。
Tā měitiān zǎoshang jiānchí duànliàn.
เขายืนหยัดออกกำลังกายในทุกเช้า我很喜欢这里的天气。
Wǒ hěn xǐhuān zhèlǐ de tiānqì.
ฉันชอบอากาศที่นี่จริงๆ


我参加了他们的婚礼。
Wǒ cānjiāle tāmen de hūnlǐ.
ฉันไปงานแต่งงานของพวกเขา


这座楼里有许多空房间。
Zhè zuò lóu li yǒu xǔduō kōng fángjiān.
อาคารหลังนี้มีห้องว่างมากมาย他努力学习,为的是取得好的成绩。
Tā nǔlì xuéxí, wèi de shì qǔdé hǎo de chéng jì.
เขาขยันเรียนเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆ
因为我们招待得不够周到,向您表示歉意。
Yīnwèi wǒmen zhāodài de bùgòu zhōudào, xiàng nín biǎoshì qiànyì.
เนื่องจากพวกเราต้อนรับขาดตกบกพร่องไป ต้องขออภัยท่านด้วย


由于我们没有经验,这次试验失败了。
Yóuyú wǒmen méiyǒu jīngyàn, zhè cì shìyàn shībàile.
เนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์กัน จึงทำให้การทดลองนี้ล้มเหลว


由于时间不够,我们下次再商量吧。
Yóuyú shíjiān bùgòu, wǒmen xià cì zài shāngliáng ba.
เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ พวกเราจะหารือกันในครั้งต่อไป


由于天气不好,飞机没有按时到达。
Yóuyú tiānqì bù hǎo, fēijī méiyǒu ànshí dàodá.
เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายเครื่องบินจึงมาไม่ตรงเวลา我们是老朋友了,因此谈话比较随便。
Wǒmen shì lǎo péngyǒule, yīncǐ tánhuà bǐjiào suíbiàn.
พวกเราเป็นเพื่อนเก่ากัน ดังนั้นการสนทนาจึงค่อนข้างที่จะเป็นกันเองมากขึ้น


由于事情办得很顺利,因此大家感到十分满意。
Yóuyú shìqíng bàn dé hěn shùnlì, yīncǐ dàjiā gǎndào shífēn mǎnyì.
เนื่องจากทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ดั้งนั้นทุกคนต่างก็รู้สึกพอใจมาก
既然你对这个活动有兴趣,你也来参加吧。
Jìrán nǐ duì zhège huódòng yǒu xìngqù, nǐ yě lái cānjiā ba.
ในเมื่อคุณสนใจกิจกรรมนี้ คุณก็เข้าร่วมด้วยสิ


不管有多少困难,我们都能克服。
Bùguǎn yǒu duōshǎo kùnnán, wǒmen dōu néng kèfú.
ไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใด พวกเราก็สามารถเอาชนะมันได้


不论怎么忙,他每天都要看一小时报纸。
Bùlùn zěnme máng, tā měitiān dū yào kàn yī xiǎoshí bàozhǐ.
ไม่ว่าเขาจะยุ่งแค่ไหน เขาก็อ่านหนังสือพิมพ์หนึ่งชั่วโมงทุกวัน


不管你来不来,我们也要讨论。
Bùguǎn nǐ lái bu lái, wǒmen yě yào tǎolùn.
ไม่ว่าคุณจะมาไม่มา พวกเราก็ต้องปรึกษาหารือกัน


不管我们谁有困难,他都热情帮助。
Bùguǎn wǒmen shéi yǒu kùnnán, tā dōu rèqíng bāngzhù.
ไม่ว่าเราจะมีปัญหาในเรื่องใด เขาก็จะช่วยอย่างกระตือรือร้น
我动身之前一定去你那儿。
Wǒ dòngshēn zhīqián yīdìng qù nǐ nàr.
ก่อนที่ฉันจะไปฉันจะต้องไปหาคุณแน่


他最近得了半身不遂。
Tā zuìjìn déle bànshēnbùsuí.
เขาเพิ่งจะเป็นอัมพฤกษ์


他是一个多才多艺的人。
Tā shì yīgè duōcáiduōyì de rén.
เขาเป็นคนมีพรสวรรค์รอบตัว


她被大家说的不知所措。
Tā bèi dàjiā shuō de bùzhī suǒ cuò.
เธอโดนทุกคนตำหนิจนไม่รู้จะทำอย่างไรดี
我对这类事的感兴趣不高。
Wǒ duì zhè lèi shì de gǎn xìngqù bù gāo.
ฉันไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้มากนัก


关于这件事,我们以后谈。
Guānyú zhè jiàn shì, wǒmen yǐhòu tán.
เกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะคุยกันภายหลัง


由于种种原因,他不能出席这个会了。
Yóuyú zhǒngzhǒng yuányīn, tā bùnéng chūxí zhège huìle.
เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ทำให้เขาไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ได้

 💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...