27 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (13)
ประโยคภาษาจีน (13)


 👇👇👇👇👇

他脸上绽放出灿烂的笑容。
Tā liǎn shàng zhàn fàng chū càn làn de xiào róng.
มีรอยยิ้มที่สดใสบนใบหน้าของเขา
*灿烂 Càn lànเจิดจ้า ;สว่างไสว; เปล่งแสงแวววาว; รุ่งโรจน์
*绽放 Zhàn fàng แตกออก ;ปริออก笑容变得更加灿烂。
Xiào róng biàn dé gèng jiā càn làn.
รอยยิ้มที่สดใสขึ้น我认为,这件事非常重要,不能仓促作决定。
Wǒ rèn wéi, zhè jiàn shì fēi cháng zhòng yào, bù néng cāng cù zuò jué dìng.
ฉันคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากและเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจแบบรีบร้อน
*仓促 Cāng cù ฉุกระหุก ;รีบร้อน


这太仓促了。
Zhè tài cāng cù le.
มันค่อนข้างจะรีบร้อนเกินไป好像出了什么事,他神色仓皇地跑了出来。
Hǎo xiàng chū le shén me shì, tā shén sè cāng huáng de pǎo le chū lái.
ราวกับว่ามีบางอย่างผิดปกติเขาก็วิ่งออกไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียด คล้ายๆกับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น เขาวิ่งหน้าตื่นออกมา
*神色 Shén sè สีหน้า; ลักษณะท่าทาง
*仓皇 Cāng huáng  ผลุนผลัน ;ลุกลี้ลุกลน; รีบร้อนกระวีกระวาด这个人直爽,肚子里藏不住话。
Zhè ge rén zhí shuǎng, dù zi lǐ cáng bù zhù huà.
คนคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมา มีอะไรอยู่ในใจก็พูด

ออกมาหมด


*直爽 Zhí shuǎng ตรงไปตรงมา
💕💕💕💕💕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...