29 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (16)ประโยคภาษาจีน (16)
👇👇👇👇👇

他的话激起我的好奇心。
Tā dehuà jī qǐ wǒ de hàoqí xīn.
คำพูดของเขากระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของฉัน


他的意见没有引起注意。
Tā de yìjiàn méiyǒu yǐnqǐ zhùyì.
ความคิดเห็นของเขาไม่กระตุ้นความสนใจ
(引起注意兴趣Yǐnqǐ zhùyì (xìngqù)กระตุ้นความสนใจ)


他吓得大气也不敢出。
Tā xià dé dàqì yě bù gǎn chū.
เขากลัวจนไม่กล้าหายใจออกมา
(大气 Dàqì  หายใจแรง)


如何搞定一个有大少爷脾气的男的?
Rúhé gǎodìng yīgè yǒu dà shàoyé píqì de nán de?
มีวิธีการจัดการกับผู้ชายที่มีนิสัยอาเสี่ยยังไง
(大少爷 Dà shàoyé  เสี่ยใหญ่ อาเสี่ย)
(大少爷脾气 Dà shàoyé píqì  นิสัยอาเสี่ย)
(大少爷做风 Dà shàoyé zuò fēng ลีลาของเสี่ยใหญ่;สไตล์ของเสี่ยใหญ่)直到早上才发觉他不在了。
Zhídào zǎoshang cái fājué tā bùzàile.
จนกระทั้งถึงเช้านี้จึงรู้ว่าเขาไม่อยู่แล้ว


他太大意了,怎么连这样的错误都没检查出来?
Tā tài dàyìle, zěnme lián zhèyàng de cuòwù dōu méi jiǎnchá chūlái?
เขาชะล่าใจเกินไป ทำไมแม้แต่ความผิดพลาดเช่นนี้ก็ตรวจไม่พบ
(大意 Dàyi ชะล่าใจ ประมาทเลินเล่อ สะเพร่า)


他一直工作到天完全暗下。
Tā yīzhí gōngzuò dào tiān wánquán ànxià.
เขาทำงานจนกระทั่งมืดค่ำ


我没有工夫进城,这件事你代办吧。
Wǒ méiyǒu gōngfū jìn chéng, zhè jiàn shì nǐ dàibàn ba.
ฉันไม่มีเวลาเข้าเมือง เรื่องนี้ขอให้คุณช่วยจัดการแทนด้วย
(代办 Dàibàn จัดการแทน เป็นตัวแทน)


大概是前天吧,他到这里来了。
Dàgài shì qiántiān ba, tā dào zhèlǐ láile.
อาจจะเป็นวันก่อนมั้งที่เขาได้มาหาฉัน


你仔细找一找,也学能找到。
Nǐ zǐxì zhǎo yī zhǎo, yě xué néng zhǎodào.
คุณลองหาดูให้ละเอียด อาจจะหาเจอก็ได้


他不能去,你代替他去一趟吧!
Tā bùnéng qù, nǐ dàitì tā qù yī tàng ba!
เขาไม่สามารถไปได้ คุณไปแทนเขาก็แล้วกันนะ
(代替 Dàitì เข้าแทนที่ แทน)


他们磨磨蹭蹭,连我都替你们着急。
Tāmen mó mó cèng cèng, lián wǒ dū tì nǐmen zhāojí.
พวกเขาทำอะไรเอื่อยเฉี่อยเช่นนี้ แม้แต่ฉันก็ยังร้อนใจแทนพวกคุณเลย
(磨磨蹭蹭 Mó mó cèng cèng เดินไปช้าๆ อุปมาว่า ทำงานเชื่องช้า)


快到目的地了,大家走得更带劲了。
Kuài dào mù dì dì le, dàjiā zǒu dé gèng dàijìnle.
ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้ว พวกเราก็ยิ่งเดินก็ยิ่งคึกคัก
(带劲 Dàijìn มีพลัง มีกำลัง คึกคัก มีกำลังใจ)


你去吧,你的事我带手儿就做了。
Nǐ qù ba, nǐ de shì wǒ dài shǒur jiù zuòle.
คุณไปเถอะ งานของคุณฉันจะทำให้เอง
(带手儿 Dài shǒur เลย ถือโอกาส)


带手儿告诉他一声,不用忙着回来了。
Dài shǒur gàosù tā yīshēng, bùyòng mángzhe huíláile.
ถือโอกาสบอกเขาสักคำว่าไม่ต้องรีบกลับมาก็ได้


他有些生气,担当着大家的面前不好发作。
Tā yǒuxiē shēngqì, dāndāngzhe dàjiā de miànqián bù hǎo fāzuò.
เขารู้สึกโกรธอยู่บ้าง แต่ไม่กล้าโวยวายต่อหน้าทุกคน


我去求他帮忙,他却待理不理。
Wǒ qù qiú tā bāngmáng, tā què dài lǐ bù lǐ.
ฉันไปหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่เขาปฏิบัติกับฉันอย่างเย็นชา
(待理不理 Dài lǐ bù lǐ  ปฏิบัติต่อด้วยท่าทีที่เฉยเมย หมางเมิน จะจัดการก็ไม่จัดการ)


你跟他说话,他总是待理不理的。
Nǐ gēn tā shuōhuà, tā zǒng shì dài lǐ bù lǐ de.
เมื่อคุณพูดคุยกับเขา มักจะมักทำเป็นหมางเมิน
💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...