29 เมษายน 2563

ประโยคภาษาจีน (18)ประโยคภาษาจีน (18)
👇👇👇👇👇他格格地笑,越说越起劲。
Tā gégé de xiào, yuè shuō yuè qǐjìng.
เขาหัวเราะก๊าก ๆยิ่งพูดก็ยิ่งมัน


他们两人说的话对不上碴儿。
Tāmen liǎng rén shuō dehuà duì bù shàng chár.
เขาทั้งสองพูดไม่ตรงกัน
(对碴儿 Duì chár ตรงกัน สอดคล้องกัน)


你和孩子讲话要讲得通俗些。
Nǐ hé háizi jiǎnghuà yào jiǎng dé tōngsú xiē.
คุณพูดกับเด็กจะต้องพูดภาษาง่ายๆ
(通俗 Tōngsú เรียบๆ ง่ายๆ เรียบๆอ่านเข้าใจง่าย)


他见势头不对,转身就走。
Tā jiàn shìtóu bùduì, zhuǎnshēn jiù zǒu.
พอเขาเห็นท่าไม่ได้การแล้ว เขาก็กลับทันที
(势头 Shìtóu ลักษณะ รูปการณ์ สถานการณ์)


他们俩一向很对劲。
Tāmen liǎ yīxiàng hěn duìjìn.
เขาทั้งสองคนนิสัยถูกคอกันมาโดยตลอด
(对劲 Duìjìn ถูกรสนิยมกัน ถูกคอกัน)


他家就在我家对面。
Tā jiā jiù zài wǒjiā duìmiàn.
บ้านของเขาอยู่ตรงข้ามบ้านของฉัน


他的脸色不对头,恐怕是病了。
Tā de liǎnsè bù duìtóu, kǒngpà shì bìngle.
สีหน้าของเขาไม่ดีเลย กลัวว่าจะไม่สบาย
(对头 Duìtóu ปรกติ(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


两个人脾气不对头,处不好。
Liǎng gèrén píqì bù duìtóu, chù bù hǎo.
สองคนนิสัยเข้ากันไม่ได้ จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้
(对头 Duìtóu ถูกกัน เข้ากันได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ))


不忘自己的出身。
Bù wàng zìjǐ de chūshēn.
ไม่ลืมกำพืดเดิมของตน


他有对象了。
Tā yǒu duìxiàngle.
เขามีคู่แล้ว เขามีคนรักแล้ว
(对象 Duìxiàng คู่ คู่รัก คนรัก)


他这样做,太过放肆了。
Tā zhèyàng zuò, tàiguò fàngsìle.
เขาทำอย่างนี้รู้สึกว่าจะกำเริบเสิบสานมากเกินไป
(放肆 Fàngsì กำเริบเสิบสาน;พยศ)


不要挡住道路。
Bùyào dǎngzhù dàolù.
อย่ายืนกีดขวางทางเดิน


和事实对证一下,看看是不是又不符合的地方。
Hé shìshí duì zhèng yīxià, kàn kàn shì bùshì yòu bù fúhé dì dìfāng.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่ามีอะไรที่ไม่สอดคล้องกัน
(对证 Duì zhèng ตรวจสอบ)


他顿了一下,又接着往下说。
Tā dùnle yīxià, yòu jiēzhe wǎng xià shuō.
เขาอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็พูดต่อไป
(  Dùn  หยุดไปพักหนึ่ง)


💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...