1 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (21)ประโยคภาษาจีน (21)
👇👇👇👇👇


你一个人行吗?
Nǐ yīgè rénxíng ma?
คุณคนเดียวไหวไหม有人在等你。
Yǒurén zài děng nǐ.
มีคนกำลังรอคุณอยู่对这种人极其反感。
Duì zhè zhǒng rén jíqí fǎngǎn.
รู้สึกเขม่นคนประเภทนี้ที่สุด
极其 Jíqí เป็นอย่างยิ่ง ที่สุด
反感 Fǎngǎn เกิดความไม่พอใจ เกิดความรู้สึกไม่พอใจ เขม่น你们对这种人会反感吗?
Nǐmen duì zhè zhǒng rén huì fǎngǎn ma?
พวกคุณรู้สึกเขม่นคนพวกนี้ไหม
我见到了分离多年的朋友。
Wǒ jiàn dàole fēnlí duōnián de péngyǒu.
ฉันพบเพื่อนเก่าที่ฉันจากกันเป็นเวลาหลายปี
分离 Fēnlí จากกัน他们发誓永不分离。
Tāmen fāshì yǒng bù fēnlí.
พวกเขาสาบานว่าจะไม่แยกจากกัน你别太出风头,防人家眼红。
Nǐ bié tài chūfēngtóu, fáng rénjiā yǎnhóng. 
คุณอย่าออกหน้าออกตามากเกินไป กันคนอื่นจะเขม่นเอา
出风头 Chūfēngtóu ชอบเด่น ชอบออกหน้า


他分明朝你的方向去的,你怎么没看见他。
Tā fēnmíng cháo nǐ de fāngxiàng qù de, nǐ zěnme méi kànjiàn tā.
เขาเดินไปทางคุณชัดๆแต่ทำไมคุณถึงมองไม่เห็น

เขา
分明 Fēnmíng เด่นชัด ชัดแจ้ง ชัด为仇为友,了了分明。
Wéi chóu wéi yǒu,liǎoliǎo fēnmíng.
เพื่อนกับศัตรูแบ่งกันชัดเจน分明是你不对。
Fēnmíng shì nǐ bùduì.
เห็นได้ชัดว่าคุณผิด他的态度生硬不柔和。
Tā de tàidù shēngyìng bù róuhé.
ท่าทีของเขาแข็งกระด้างไม่อ่อนโยน
生硬 Shēngyìng ทื่อๆ ไม่นุ่มนวล แข็งกระด้าง
柔和 Róuhé  ละมุน; ละมุนละไม;นุ่มนวล ; อ่อนโยน他的两腿偏硬了。
Tā de liǎng tuǐ piān yìngle.
ขาทั้งสองข้างของเขาแข็งไปหมด他实在太忙,无法分身。
Tā shízài tài máng, wúfǎ fēnshēn.
เขายุ่งมากจนปลีกตัวออกมาไม่ได้เลย
(分身 Fēnshēn ปลีกตัว)工作忙得使他不能分身。
Gōngzuò máng dé shǐ tā bùnéng fēnshēn.
งานยุ่งมากจนปลีกตัวออกมาไม่ได้知道错了,就别嘴硬。
Zhīdào cuòle, jiù biè zuǐyìng.
เมื่อรู้ตัวว่าผิดก็อย่าปากแข็งไปเลย他工作时,什么也不能使他分心。
Tā gōngzuò shí, shénme yě bùnéng shǐ tā fēn xīn.
เมื่อเขาทำงาน ไม่ว่าอะไรก็ไม่สามรถเบี่ยงเบนความสนใจของเขาได้
(分心 Fēn xīn ดึงความสนใจ เบนความสนใจ ไม่มีสมาธิ)你的美貌让我分心。
Nǐ de měimào ràng wǒ fēn xīn.
ความงามของคุณทำให้ฉันเสียสมาธิ🙋🙋🙋🙋🙋

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...