2 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (23)
ประโยคภาษาจีน (23)

👇👇👇👇👇他那些话分明是敷衍你的。
Tā nà xiē huà fēn míng shì fū yǎn nǐ de.
คำพูดของเขาเห็นได้ชัดว่าไม่จริงใจกับคุณ
敷衍 Fū yǎn ขอไปที ขายผ้าเอาหน้ารอด ไม่จริงใจ她办事认真,从不敷衍了事。
Tā bàn shì rèn zhēn, cóng bù fū yǎn liǎo shì.
เธอจริงจังกับงานของเธอและไม่เคยทำแบบขอไปที
敷衍了事 Fū yǎn liǎo shì ทำอย่างขอไปที你有道理,我算服了你了。
Nǐ yǒu dào lǐ, wǒ suàn fú le nǐ le.
คุณมีเหตุผลฉันยอมคุณแล้วหละ
服   เลื่อมใส ศรัทธา ยอม(ในลักษณะเลื่อมใส) 那件事我不大清楚。
Nà jiàn shì wǒ bù dà qīng chǔ.
เรื่องนั้นฉันไม่ค่อยจะรู้เรื่องดี这首歌使我回想起在小学的生活。
Zhè shǒu gē shǐ wǒ huí xiǎng qǐ zài xiǎo xué de shēng huó.
เพลงนี้ทำให้ฉันคิดถึงชีวิตในวัยประถม他站在两人中间。
Tā zhàn zài liǎng rén zhōng jiān.
เขายืนคั่นกลางระหว่างสองคน
料不到他回来。
Liào bù dào tā huí lái.
คาดไม่ถึงว่าเขาจะมา他人太浮,办事不踏实。
Tā rén tài fú, bàn shì bù tà shí.
เขาเป็นคนเลินเล่อเกินไป ทำงานหละหลวม

浮  หุนหันพลันแล่น เลินเล่อ ประมาท
人浮于事 Rén fú yú shì คนมากกว่างาน他浮面上还装出像没事的样子。
Tā fú miàn shàng hái zhuāng chū xiàng méi shì de yàng zi.
เขายังตีหน้าเซ่อทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
浮面 Fú miàn  ผิวที่ลอย ภายนอก
 💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...