4 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (25)ประโยคภาษาจีน (25)
 👇👇👇👇


你困就睡吧!
Nǐ kùn jiù shuì ba!
คุณง่วงก็นอนเถอะ


他所作的证据是可疑的。
Tā suǒzuò de zhèngjù shì kěyí de.
หลักฐานที่เขาทำมาเป็นสิ่งที่น่าสงสัย
(证据 Zhèngjù หลักฐาน พยานหลักฐาน)
(可疑 Kěyí  น่าสงสัย น่าระแวง น่าคลางแคลง)


这场火灾起因可疑。
Zhè chǎng huǒzāi qǐyīn kěyí.
สาเหตุของการเกิดไฟไหม้เป็นที่น่าสงสัย
(火灾 Huǒzāi  อัคคีภัย การเกิดไฟไหม้)
(起因 Qǐyīn มูลเหตุที่เกิด สาเหตุที่เกิด)


在我们看来这种说法非常可疑。
Zài wǒmen kàn lái zhè zhǒng shuōfǎ fēicháng kěyí.
ในความเห็นของเราการพูดแบบนี้น่าสงสัยมาก
(说法 Shuōfǎ วิธีการพูด สำนวนการพูด)


整件事情一直都非常可疑。
Zhěng jiàn shìqíng yīzhí dōu fēicháng kěyí.
เรื่องทั้งหมดเป็นที่น่าสงสัยอย่างมากๆ


他虽然上了年纪,手脚倒还灵便。
Tā suīrán shàngle niánjì, shǒujiǎo dào hái língbian.
ถึงแม้ว่าอายุของเขาจะมากก็ตาม แต่มือไม้ก็ยังคล่องแคล่วอยู่


一次事故使他双目失明。
Yīcì shìgù shǐ tā shuāng mù shīmíng.
อุบัติเหตุทำให้เขาตาบอด
(事故 Shìgù อุบัติเหตุ)


她怎么也避不开他。
Tā zěnme yě bì bù kāi tā.
เธอไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงจากเขาได้
(避开 Bì kāi หลีกเลี่ยง)


那话是挖苦我的。
Nà huà shì wākǔ wǒ de.
คำพูดนั้นเป็นการค่อนแคะฉัน
(挖苦 Wākǔ เหน็บแนม ถากถาง เสียดสี ค่อนแคะ)


最后那句话是为了挖苦我。
Zuìhòu nà jù huà shì wèile wākǔ wǒ.
คำพูดสุดท้ายนั้นคือการเสียดสีฉัน


她经常挖苦其他人,好像她比别人好一样。
Tā jīngcháng wākǔ qítā rén, hǎoxiàng tā bǐ biérén hǎo yīyàng.
เธอมักจะพูดถากถางคนอื่นราวกับว่าเธอดีกว่าคนอื่น他就爱挑刺儿。
Tā jiù ài tiāocìr.
เขามักจะจับผิดอยู่เสมอ
(挑刺儿Tiāocìr จับผิด ฟื้นฝอยหาตะเข็บ)


饿得肚子咕噜的响。
È dé dùzi gūlū de xiǎng.
หิวจนท้องร้องโครกคราก
(咕噜 Gūlū (ท้องร้องในขณะที่หิว)จ๊อกๆ โครกคราก)
这是谁的意见?
Zhè shì shéi de yìjiàn?
นี่เป็นความคิดของใคร


我是开玩笑,谁知道他竟当真了!
Wǒ shì kāiwánxiào, shéi zhīdào tā jìng dàngzhēnle!
ฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้น ใครจะไปรู้ว่าจะถือเป็นเรื่องจริงจัง


有谁能帮我就好了!
Yǒu shéi néng bāng wǒ jiù hǎole!
มีใครที่พอช่วยฉันได้ก็ดีสิ


大家比着干,谁都不甘落后。
Dàjiā bǐzhe gàn, shéi dōu bùgān luòhòu.
พวกเราต่างก็แข่งกันทำ ไม่มีใครยอมใคร
(不甘落后 Bù gān luò hòu ไม่ยอมล้าหลังคนอื่น ไม่เต็มใจที่จะแสดงว่าตัวเองด้อยกว่าผู้อื่น)
💦💦💦💦💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...