7 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (27)ประโยคภาษาจีน (27)
👇👇👇👇👇


事情并没有完结。
Shìqíng bìng méiyǒu wánjié.
เรื่องราวยังมิได้จบลง
(完结 Wánjié  เสร็จสิ้น สำเร็จลุล่วงลง ยุติลง)他正在无可挽救地没落下去。
Tā zhèngzài wú kě wǎnjiù de mòluò xiàqù.
เขากำลังตกต่ำล่มจมอย่างไม่มีทางจะกอบกู้ขึ้นมาอีก
(无可挽救 Wú kě wǎnjiù ไม่สามารถกู้คืนสถานะดั้งเดิมคืนมาได้ เสียใจก็สายเกินไปแล้ว)
(没落 Mò luò เสื่อมโทรม เสื่อมทราม ตกต่ำ )这事直到现在我才知道。
Zhè shì zhídào xiànzài wǒ cái  zhīdào.
เรื่องนี้จวบจนกระทั่งบัดนี้ฉันถึงได้รู้滔滔不绝地说个不停。
Tāotāo bù juédì shuō gè bù tíng.
คุยจ้อเป็นน้ำไหลไฟดับ พูดเจื้อยแจ้วไม่หยุด
(滔滔不绝 Tāotāo bù jué พูดเป็นน้ำไหลไฟดับพูดเจื้อยแจ้ว )以仇恨的眼光瞪着敌人。
Yǐ chóuhèn de yǎnguāng dèngzhe dírén.
จ้องมองศัตรูด้วยความอาฆาตแค้น
(仇恨 Chóuhèn ความอาฆาตแค้น ความพยาบาท เคียดแค้น อาฆาตแค้น )
(眼光 Yǎnguāng สายตา)
(瞪着 Dèngzhe 1. เบิกตาโพลง  2.จ้องเขม็ง ถลึงตาใส่)
(敌人 Dírén ศัตรู)这是微不足道的事。
Zhè shì wēibùzúdào de shì.
นี่เป็นเรื่องที่จิ๊บจ๊อยมาก
(微不足道 Wēi bù zú dào  ไม่มีค่าพอที่จะกล่าวถึง การะจิดริด จิ๊บจ๊อย)他怎么会知道你的事情呢?
Tā zěnme huì zhīdào nǐ de shìqíng ne?
เขาจะไปรู้เรื่องของคุณได้อย่างไร他起了邪念。
Tā qǐle xiéniàn. 
เขามีความคิดชั่วร้าย  เขาเกิดความคิดจัญไร
(邪念Xiéniàn ความคิดที่ชั่ว เจตนาที่ชั่ว )我回去处理一下家务就来。
Wǒ huíqù chǔlǐ yīxià jiāwù jiù lái.
ฉันกลับบ้านไปทำงานบ้านแล้วก็จะมาทันที
(处理 Chǔlǐ จัดการ(เรื่องราว) แก้(ปัญหา))
(家务 Jiāwù งานบ้าน)我们的计划算是实现了。
Wǒmen de jì huá suànshì shíxiànle.
แผนการของเรานับได้ว่าบรรลุผลสำเร็จแล้ว这个蔬菜太老了。
Zhège shūcài tài lǎole.
ผักนี้แก่เกินไป把他编在我们的组里吧!
Bǎ tā biān zài wǒmen de zǔ lǐ ba!
จัดเขาไว้ในกลุ่มของพวกเราเถอะ
(编组 Biān zǔ จัดกลุ่ม)桌面上落满灰尘。
Zhuōmiàn shàng luò mǎn huīchén.
บนโต๊ะมีฝุ่นจับเต็มไปหมด
(灰尘 Huīchén ฝุ่น)💦💦💦💦💦💦💦💦💦


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...