7 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (28)ประโยคภาษาจีน (28)
👇👇👇👇👇👇👇


他们俩的关系非常冷淡。
Tā men liǎ de guān xi fēi cháng lěng dàn.
ความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองจืดจางลงมาก
(冷淡 Lěng dàn 1.เงียบ เงียบเหงา 2. เมินเฉย นิ่งเฉย หมางเมิน)不讲究吃穿。
Bù jiǎng jiù chī chuān.
ไม่จุกจิกในเรื่องอาหารการกินและเสื้อผ้า爱管他人的闲事。
Ài guǎn tā rén de xián shì.
ชอบไปจุ้นจ้านเรื่องของชาวบ้าน
(闲事 Xián shì เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตน เรื่องคนอื่น เรื่องชาวบ้าน)
他就爱啰嗦。
Tā jiù ài luō suo.
เขาชอบบ่นจู้จี้อยู่อย่างนั้นแหละ他的美梦已经破碎了。
Tā de měi mèng yǐ jīng pò suì le.  
ความฝันของเขาแตกสลาย ความฝันของเขาเจ๊งไม่เป็นท่า
(破碎 Pò suì แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แตกเป็นเสี่ยงๆ เศษ )动机好,方法不对头,也会把事情办坏。
Dòng jī hǎo, fāng fǎ bù duì tóu, yě huì bǎ shì qíng bàn huài.
เจตนาดี แต่วิธีการไม่เข้าท่า ก็อาจจะทำให้งานเสียไปได้เหมือนกัน
(动机 Dòng jī เจตนา  ;เจตนารมณ์; เจตน์จำนง)有人出于善意,也都有动机不纯者。
Yǒu rén chū yú shàn yì, yě dōu yǒu dòng jī bù chún zhě.
บางคนมีความหวังดี บางคนก็มีเจตนาที่ไม่ดี
(出于善意 Chū yú shàn yì  ความหวังดี)
(动机不纯 Dòng jī bù chún เจตนาไม่บริสุทธิ์)他明明知道那辆车需要大修,可他存心不良地把它卖给了他们。
Tā míng míng zhī dào nà liàng chē xū yào dà xiū, kě tā cún xīn bù liáng de bǎ tā mài gěi le tā men.
เขารู้ทั้งรู้วารถคันนั้นจำเป็นต้องซ่อมใหญ่ แต่เขามีเจตนาที่ไม่ดีเอารถไปขายให้กับพวกเขา
(存心不良 Cún xīn bù liáng มีเจตนามิดีมิร้าย)不要硬说你的朋友存心不良。
Bù yào yìng shuō nǐ de péng yǒu cún xīn bù liáng.
อย่ามาทึกทักว่าเพื่อนคุณมีเจตนามิดีมิร้าย
(硬说 Yìng shuō ทึกทัก ;ดื้อรั้น ;ยืนยัน)别轻易地认为他人存心不良。
Bié qīng yì de rèn wéi tā rén cún xīn bù liáng.
อย่าคิดง่ายๆว่าคนอื่นมีความตั้งใจที่ไม่ดี


他们俩经常见面。
Tā men liǎ jīng cháng jiàn miàn.
เขาทั้งสองคนมักจะเจอกันเสมอ别卖关子了。

Bié mài guān zi le.

อย่าเล่นตัวหน่อยเลย

 

寒碜谁呢。

Hán chěn shéi ne.

น่าเกลียดน่า

 

我又听不懂正面反面。

Wǒ yòu tīng bù dǒng zhèng miàn fǎn miàn.

ฉันไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคือหัวคือก้อย

 

五十步笑百步。

Wǔ shí bù xiào bǎi bù.

ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
💘💘💘💘💘


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...