9 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (30)ประโยคภาษาจีน (30)

👇👇👇👇👇好好表现自己。
Hǎo hǎo biǎo xiàn zì jǐ.
แสดงตัวตนออกมาให้เต็มที่
好好 Hǎo hǎo ให้ดี อย่างเต็มที่ พยายาม大家再好好想一想。
Dà jiā zài hǎo hǎo xiǎng yī xiǎng.
พวกเราพยายามคิดดูดีๆอีกครั้งหนึ่ง我真得好好谢谢他。
Wǒ zhēn de hǎo hǎo xiè xiè tā.
ฉันเห็นจะต้องขอบคุณเขาเป็นอย่างมากจริงๆ她喜欢户外活动。
Tā xǐ huān hù wài huó dòng.
เธอชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน我们最喜欢这首歌曲。
Wǒ men zuì xǐ huān zhè shǒu gē qǔ.
พวกเราชอบเพลงนี้มากที่สุด他们两人交情不错。
Tā men liǎng rén jiāo qing bù cuò.
พวกเขาทั้งสองมีความสนิทสนมกันไม่เลวทีเดียว
交情 Jiāo qing ความสนิทสนมกัน ความรักใคร่กัน ความมีมิตรภาพต่อกัน绝不能把一切的功劳归于自己。
Jué bù néng bǎ yī qiè de gōng láo guī yú zì jǐ.
อย่าได้เอาความดีความชอบทั้งหมดมาเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวอย่างเด็ดขาด
功劳 Gōng láo   คุณงามความดี ความดีความชอบ คุณูปการ
归于 Guī yú เป็นของ ตกเป็นของ 他要是在这里,好歹也能拿个主意。
Tā yào shi zài zhè lǐ, hǎo dǎi yě néng ná gè zhǔ yì.
ถ้าเขาอยู่ที่นี่ ถึงอย่างไรก็ตามก็ยังพอจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกันดี
好歹Hǎo dǎi   ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม 你自己要是不帮我,好歹也告诉我该上哪儿去呀。
Nǐ zì jǐ yào shi bù bāng wǒ, hǎo dǎi yě gào sù wǒ gāi shàng nǎr qù ya.
หากคุณจะไม่ช่วยฉัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ให้บอกฉันว่าจะไปที่ไหนดีก็ยังดี
冷落别他。
Bié lěng luò tā.
อย่าทำเฉยเมยต่อเขา
冷落 Lěng luò   ทำเมินเฉย ;ทำเฉยเมย ; ทำให้เหงา
这个问题多么不简单啊!
Zhè ge wèn tí duō me bù jiǎn dān a!
ปัญหานี้ช่างเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายเลย

💘💘💘💘💘💘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...