14 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (39)
ประโยคภาษาจีน (39)
🍂🍂🍂🍂🍂


男女平等。
Nánnǚ píngděng.
หญิงชายเท่าเทียมกัน只能怪我讲不清楚。
Zhǐ néng guàiwǒ jiǎng bù qīngchǔ.
ก็ต้องโทษที่ฉันเองที่พูดไม่เคลียร์我们到外面去谈谈,好不好?
Wǒmen dào wàimiàn qù tán tán, hǎobù hǎo?
เราไปคุยกันข้างนอกดีไหม他们之间发生了一点纠葛。
Tāmen zhī jiān fāshēngle yīdiǎn jiūgé.
พวกเขาเกิดมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน
纠葛 Jiūgé ความยุ่งเหยิง ;ข้อพิพาท ;การะทะเลาะเบาะแว้ง她不好意思那么说。
Tā bù hǎoyìsi nàme shuō.
เธอรู้สึกอึดอัดใจมากที่จะพูดตรงๆอย่างนั้น硬说这支笔是他的。
Yìng shuō zhè zhī bǐ shì tā de.
ทึกทักว่าปากกานี้เป็นของเขา最后算把这个问题弄懂了。
Zuìhòu suàn bǎ zhège wèntí nòng dǒngle.
ในที่สุดก็นับว่าได้เข้าใจปัญหานี้แล้ว我一直把他当做朋友。
Wǒ yīzhí bǎ tā dàngzuò péngyǒu.
ฉันถือว่าเขาเป็นเพื่อนมาโดยตลอด他暗示他对这个回答有怀疑。
Tā ànshì tā duì zhège huídá yǒu huáiyí.
เขาบอกเป็นนัยว่ามีข้อกังขาในคำตอบนี้ 现在我发现这种办法是行不通的。
Xiànzài wǒ fāxiàn zhè zhǒng bànfǎ shì xíng bùtōng de.
ตอนนี้ฉันพบว่าวิธีการนี้ใช้ไม่ได้这房间没开窗户,太闷了。
Zhè fángjiān méi kāi chuānghù, tài mēnle.
ห้องนี้ไม่เปิดหน้าต่าง รู้สึกร้อนอบอ้าวมาก
闷 Mēn อบอ้าว; อ้าว他说话闷声闷气的。
Tā shuōhuà mēn shēng mēn qì de.
เขาพูดเสียงอู้อี้อยู่ในลำคอ
闷 Mēn พูดเสียงไม่ดัง ;พูดเสียงอู้อี้ในลำคอ他的两腿僵硬。
Tā de liǎng tuǐ jiāngyìng.
ขาทั้งสองข้างของเขาแข็งทื่อ
僵硬 Jiāngyìng (มือเท้า)แข็ง原已有资助之心了。
Yuán yǐ yǒu zīzhù zhī xīnle.
มีใจจะช่วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว这孩子老缠磨要他抱。
Zhè háizi lǎo chán mo yào tā bào.
เด็กคนนี้มักทู่ซี้ให้เขาอุ้ม; เด็กคนนี้มักตื๊อให้เขาอุ้ม
缠磨 Chán mo กวน ดื้อ ;รบกวน ;ตื๊อ ;ทู่ซี้;เซ้าซี้把全部的心血倾注到工作中去。
Bǎ quánbù de xīnxuè qīngzhù dào gōngzuò zhōng qù.
ทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงไปในงานนั้น
倾注 Qīngzhù (กำลัง สติปัญญา)รวมพุ่งไปที่จุดเดียว ;ได้ทุ่มเทลง
  


 🍓🍓🍓🍓🍓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...