20 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (44)ประโยคภาษาจีน (44)
🌷🌷🌷🌷🌷问题不在这里。
Wèntí bùzài zhèlǐ.
ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้我们能否准时到达那里还是个问题。
Wǒmen néng fǒu zhǔnshí dàodá nàlǐ háishì gè wèntí.
พวกเราจะไปถึงที่นั่นตรงเวลาหรือเปล่านั่นแหละที่ยังเป็นปัญหา抱怨有什么用呢?
Bàoyuàn yǒu shén me yòng ne?
การบ่นจะมีประโยชน์อะไรหละ
抱怨 Bào yuàn บ่นว่า(คนอื่นด้วยความไม่พอใจ)  ;โทษ((คนอื่นด้วยความไม่พอใจ) 他收入仅能糊口而已。
Tā shōurù jǐn néng húkǒu éryǐ.
รายได้ของเขาก็แค่พอประทังชีวิตให้รอดไปวันๆเท่านั้น
糊口 Hú kǒu ประคองชีวิตให้รอดไปวันๆ ;ประทังชีวิตให้รอดไปวันๆ他给我的印象不错。
Tā gěi wǒ de yìnxiàng bùcuò.
เขาทำให้ฉันประทับใจได้ดีทีเดียว


再不走我们开会就要迟到了。
Zàibu zǒu wǒmen kāihuì jiù yào chídàole.
ถ้าเรายังไม่ไปอีกเราจะไปประชุมสายนะ


达到法定人数。
Dádào fǎdìng rénshù.
ครบองค์ประชุม


不足法定人数。
Bùzú fǎdìng rénshù.
ไม่ครบองค์ประชุม


扶她上车。
Fú tā shàng chē.
ประคองเธอขึ้นรถ


把他扶起来。
Bǎ tā fú qǐlái.
ประคองเขาลุกขึ้น我不能担保他准时来。
Wǒ bùnéng dānbǎo tā zhǔnshí lái.
ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะมาตรงเวลาหรือไม่
担保 Dān bǎo รับรอง; รับประกัน我向你担保这消息是可靠的。
Wǒ xiàng nǐ dānbǎo zhè xiāoxī shì kěkào de.
ฉันขอรับประกันต่อคุณว่าข่าวนี้เชื่อถือได้我担保你没事。
Wǒ dānbǎo nǐ méishì.
ฉันขอรับประกันว่าคุณจะไม่เป็นไร我担保大家肯定又错怪你了。
Wǒ dānbǎo dàjiā kěndìng yòu cuòguài nǐle.
ฉันขอรับประกันเลยว่าทุกคนต้องโทษคุณอีกแล้ว
错怪 Cuò guài โทษ (ด้วยความเข้าใจผิด)朋友买车,让我给他做担保人。
Péngyǒu mǎi chē, ràng wǒ gěi tā zuò dānbǎo rén.
เพื่อนของฉันซื้อรถยนต์และขอให้ฉันเป็นคนค้ำประกันให้เขา尾随形迹可疑的人。
Wěisuí xíngjì kěyí de rén.
ตามติดบุคคลที่มีพิรุธน่าสงสัย ;ตามประกบบุคคลที่มีพิรุธน่าสงสัย
尾随 Wěi suí ตาม; ติดสอยห้อยตาม; ติดตาม
形迹可疑 Xíng jì  kě yí พฤติกรรมน่าสงสัย

 💦💦💦💦💦💦💦
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...