21 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (46)ประโยคภาษาจีน (46)
🌱🌱🌱谢谢你的好意。
Xiè xiè nǐ de hǎo yì.
ขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของคุณ我们对他的好意感激不尽。
Wǒ men duì tā de hǎo yì gǎn jī bù jìn.
เรารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งในความปรารถนาดีของเขา
感激不尽 Gǎn jī bù jìn รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง
对敌狠,对己和。
Duì dí hěn, duì jǐ hé.
ร้ายกับศัตรู ปราณีต่อเพื่อน
生存斗争是无情的。
Shēng cún dòu zhēng shì wú qíng de.
การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจะไม่มีการปราณีใดๆทั้งสิ้น
无情 Wú qíng ไร้เมตตา ;ไร้การปราณีใดๆทั้งสิ้น
他们以轻蔑的眼光瞪着我。
Tā men yǐ qīng miè de yǎn guāng dèng zhe wǒ.
พวกเขาจ้องมาที่ฉันด้วยสายตาที่ดูถูก
轻蔑的眼光 Qīng miè de yǎn guāng  สายตาที่ดูถูก; สายตาที่ปรามาส; สายตาที่เหยียดหยาม
我以为你受的羞辱够多了。
Wǒ yǐ wéi nǐ shòu de xiū rǔ gòu duō le.
ฉันคิดว่าคุณอับอายขายหน้ามากพอแล้วซะอีก
羞辱 Xiū rǔ สบประมาทปรามาส; การดูถูก; การดูหมิ่น ;ทำให้ขายหน้า ;ทำให้เสียเกียรติ; ทำให้อัปยศอดสู
我们衷心希望她快乐。
Wǒ men zhōng xīn xī wàng tā kuài lè.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเธอจะมีความสุข
衷心 Zhōng xīn  จริงใจ ;อย่างจริงใจ
要是你愿意,我能够这样做。
 Yào shi nǐ yuàn yì, wǒ néng gòu zhè yàng zuò.
ถ้าเป็นความปรารถนาของคุณแล้ว ฉันก็สามารถทำได้
我愿意看到这问题得到圆满的解决。
Wǒ yuàn yì kàn dào zhè wèn tí dé dào yuán mǎn de jiě jué.
ฉันปรารถนาที่จะเห็นปัญหานี้มีจบลงด้วยดี不受欢迎的人。
Bù shòu huān yíng de rén.
คนที่ไม่เป็นที่ปรารถนา ;บุคคลที่ไม่พึงปรารถนา他老念叨着你。
Tā lǎo niàn dao zhe nǐ.
เขามักจะพูดถึงคุณเสมอ
念叨 Niàn dao ปรารถ ;มักจะพูดถึงเสมอ ;พูดถึงอยู่ตลอดเวลา
无条件投降。
Wú tiáo jiàn tóu xiáng.
ยอมแพ้โดยปราศจากเงื่อนไข🍉🍉🍉🍉🍉

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...