23 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (48)
ประโยคภาษาจีน (48)
🍒🍒🍒多聪明的主意!
Duō cōngmíng de zhǔyì!
ช่างเป็นความคิดที่ฉลาดหลักแหลมเสียนี่กระไร现在说这些也是徒然。
Xiànzài shuō zhèxiē yěshì túrán.
มาพูดเรื่องนี้ตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์
徒然  Túrán ไม่ได้ผล ;เปล่าประโยชน์; เปล่าๆ; เปล่า ;ไม่ได้อะไรตอบแทน这样空谈徒然浪费时间。
Zhèyàng kōngtán túrán làngfèi shíjiān.
การคุยโวแต่ปากเช่นนี้ย่อมทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ
空谈 Kōngtán  คุยโว คุยฟุ้ง
不要把幻想看成事实。
Bùyào bǎ huànxiǎng kàn chéng shìshí.
อย่าเอาความเพ้อฝันมาถือเป็นความจริง
看成 Kàn chéng ถือเป็น; มองเป็น; ดูเป็น
我们不能把实际上可能的事看成不可能。
Wǒmen bùnéng bǎ shíjì shang kěnéng de shì kàn chéng bù kěnéng.
พวกเราอย่าได้เอาเรื่องที่เป็นไปได้ในความจริงมามามองเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
他又在装蒜了,没人信他。
Tā yòu zài zhuāngsuànle, méi rén xìn tā.
เขาทำเป็นไก๋อีกแล้ว ไม่มีใครเชื่อเขาหรอก
我强装笑脸,又同他开起玩笑来。
Wǒ qiáng zhuāng xiàoliǎn, yòu tóng tā kāi qǐ wánxiào lái.
ฉันแสร้งทำเป็นยิ้มและเริ่มล้อเล่นกับเขาอีกครั้ง
你真是一点都开不起玩笑。
Nǐ zhēnshi yīdiǎn dōu kāi bù qǐ wánxiào.
คุณนี่เป็นคนที่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้จริงๆ
开不起玩笑 Kāi bù qǐ wánxiào ล้อเล่นไม่ได้ ;ซีเรียส; จริงจัง我怎么也比不过他。
Wǒ zěnme yě bǐ bùguò tā.
ยังไงฉันก็สู้เขาไม่ได้
我怎能跟他比?
Wǒ zěn néng gēn tā bǐ?  
ฉันจะไปเปรียบกับเขาได้ยังไง
不要占别人的便宜。
Bùyào zhàn biérén de piányí.
อย่าเอาเปรียบคนอื่น
这方面是绝对的占优势。
Zhè fāngmiàn shì juéduì de zhàn yōushì.
ได้เปรียบในด้านนี้อย่างแน่นอน🐤🐤🐤🐤🐤

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...