24 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (50)ประโยคภาษาจีน (50)
🍄🍄🍄


太阳晒得人热辣辣的。
Tàiyáng shài dé rén rèlàlà de.
พระอาทิตย์ส่องแสงจนร้อนผ่าว
热辣辣 Rè là là  ร้อนผ่าว; ร้อนแผดเผา感觉脸上热辣辣的。
Gǎnjué liǎn shàng rèlàlà de.
รู้สึกใบหน้าร้อนผ่าว
他听了大家的批评,脸上热辣辣的。
Tā tīngle dàjiā de pīpíng, liǎn shàng rèlàlà de.
เขาฟังคำวิจารณ์ของทุกคนแล้ว หน้าก็ร้อนวูบขึ้นมา
老人过着幸福的晚年。
Lǎo rén guò zhe xìng fú de wǎnnián.
คนชรามีชีวิตผาสุกในบั้นปลายของชีวิต我们走错了房间。
Wǒmen zǒu cuòle fángjiān.
พวกเราเข้าห้องผิด
我们走错路了。
Wǒmen zǒu cuò lùle.
พวกเราเดินผิดทางแล้ว
你似乎存在相当大的误解。
Nǐ sìhū cúnzài xiāngdāng dà de wùjiě.
ดูเหมือนคุณจะมีความเข้าใจผิดอย่างมาก
误解 Wùjiě เข้าใจผิด ;เข้าใจไม่ถูกต้อง
你误解了他的话。
Nǐ wùjiěle tā dehuà.
คุณเข้าใจคำพูดของเขาผิด
他把我误认为我的兄弟了。
Tā bǎ wǒ wù rènwéi wǒ de xiōngdìle.
เขาจำฉันผิดนึกว่าเป็นน้องชายของฉัน转头一看,原来有一群人跟着我。
Zhuǎn tóu yī kàn, yuánlái yǒu yīqún rén gēnzhe wǒ.
เมื่อเหลียวหลังมามอง ที่แท้ก็มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังตามฉันอยู่
只是一面之交。
 Zhǐ shì yī miàn zhī jiāo.
 รู้จักกันแค่ผิวเผิน
爱出风头的人。
Ài chūfēngtóu de rén.
คนที่ชอบเสนอหน้า
由于疏忽而引起的错误。
Yóuyú shūhū ér yǐnqǐ de cuòwù.
ความผิดพลาดที่เกิดจากความเผอเรอ
不管出于疏忽或有意。
Bùguǎn chū yú shūhū huò yǒuyì.
ไม่ว่าจะเกิดจากความเผอเรอหรือตั้งใจก็ตาม
他噗地一声放下袋子,赶来帮助我们。
Tā pū dì yīshēng fàngxià dàizi, gǎn lái bāngzhù wǒmen.
เขาวางถุงเผละลง แล้วก็รีบไปช่วยพวกเรา
请给我留一个座位好不好?
Qǐng gěi wǒ liú yīgè zuòwèi hǎobù hǎo?
เก็บที่นั่งนี้เผื่อให้ฉันได้ไหม
吓得面无人色。
Xià de  miànwúrénsè.
ตกใจจนหน้าซีดเผือด
天气热得火烧似的。
Tiānqì rè dé huǒshāo shì de.
อากาศร้อนแผดเผา
进来,免得淋雨。
Jìnlái, miǎndé lín yǔ.
เข้ามาข้างใน จะได้ไม่เปียกฝน
 🍅🍅🍅🍅🍅
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...