29 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (58)ประโยคภาษาจีน (58)
 👇👇👇👇👇


没脸见人。
Méi liǎn jiàn rén.
ไม่มีหน้าไปพบใคร我没地方去。
Wǒ méi dì fāng qù.
ฉันไม่มีที่ไป从另一个角度来观察这事。
Cóng lìng yī gè jiǎo dù lái guān chá zhè shì.
มองเรื่องนี้จากแง่มุมอีกมุมหนึ่ง
讨论一个问题的各个方面。
Tǎo lùn yī gè wèn tí de gè ge fāng miàn.
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของปัญหา
从不同的角度来观察。
Cóng bù tóng de jiǎo dù lái guān chá.
มองต่างมุม
从各个角度来分析问题。
Cóng gè ge jiǎo dù lái fēn xī wèn tí.
วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมต่างๆ
找遍每一个角落。
Zhǎo biàn měi yī gè jiǎo luò.
ค้นหาทุกซอกทุกมุม
没有充分根据,不要下结论。
Méi yǒu chōng fèn gēn jù, bù yào xià jié lùn.
อย่าได้ทำการสรุป เมื่อไม่มีหลักฐานอย่างเต็มที่
*根据 Gēn jù แอบอิง; ข้ออิง ;มูล(สิ่งที่พอจะยึดเป็นหลักได้) ; หลักฐาน
*结论 Jié lùn  ข้อสรุป ;ข้อวินิจฉัย
没有根据。
Méi yǒu gēn jù.
ไม่มีมูล
说话要有根据。
Shuō huà yào yǒu gēn jù.
พูดอะไรจะต้องมีมูล
事出有因。
Shì chū yǒu yīn.
ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ ;ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัย; เรื่องเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุ
起因于一件小事。
Qǐ yīn yú yī jiàn xiǎo shì.
มีมูลเกิดมาจากเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

他已烂醉如泥。
Tā yǐ làn zuì rú ní.
เขาเมาหัวราน้ำแล้ว
烂醉如泥 Làn zuì rú ní เมาหัวราน้ำ
你休想逃之夭夭。
Nǐ xiū xiǎng táo zhī yāo yāo.
อย่าได้คิดที่คุณจะหนีลอยนวลไปได้
*休想 Xiū xiǎng อย่าได้คิด(เพ้อเจ้อ)
*逃之夭夭 Táo zhī yāo yāo   หนีลอยนวลไป
你休想我会爱上你。
Nǐ xiū xiǎng wǒ huì ài shàng nǐ.
เมินเสียเถิดที่ฉันจะรักคุณ
偷眼看了他的脸色。
Tōu yǎn kàn le tā de liǎn sè.
แอบชำเลืองมองสีหน้าของเขา
他不时地偷眼看我。
Tā bù shí de tōu yǎn kàn wǒ.
เขาแอบมองฉันเป็นครั้งคราว

当他跑完长路后,他疲乏极了。
Dāng tā pǎo wán zhǎng lù hòu, tā pí fá jí le.
หลังจากที่เขาได้วิ่งไกลเสร็จแล้ว เขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
疲乏极了 Pí fá jí le เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
看书过多使眼睛疲劳。
Kàn shū guò duō shǐ yǎn jīng pí láo.
ดูหนังสือมากเกินไป จนทำให้ตาเมื่อยล้า
四肢酸痛。
Sì zhī suān tòng.
มือเท้าปวดไปหมด
我腰酸背痛。
Wǒ yāo suān bèi tòng.
ฉันปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว


他虽然很努力,但是却没能成功。
Tā suī rán hěn nǔ lì, dàn shì què méi néng chéng gōng.
แม้ว่าเขาจะพยายามแต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จ


类似情况举不胜举。
Lèi sì qíng kuàng jǔ bù shèng jǔ.
กรณีที่คล้ายๆกันนี้ได้ถูกยกมากล่าวไม่หวาดไม่ไหว
*举不胜举 Jǔ bù shèng jǔ มากมายจนนับไม่ถ้วน
 💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...