29 พฤษภาคม 2563

ประโยคภาษาจีน (58)ประโยคภาษาจีน (58)
 👇👇👇👇👇


没脸见人。
Méiliǎn jiàn rén.
ไม่มีหน้าไปพบใคร我没地方去。
Wǒ méi dìfāng qù.
ฉันไม่มีที่ไป从另一个角度来观察这事。
Cóng lìng yīgè jiǎodù lái guānchá zhè shì.
มองเรื่องนี้จากแง่มุมอีกมุมหนึ่ง
讨论一个问题的各个方面。
Tǎolùn yīgè wèntí de gège fāngmiàn.
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ของปัญหา
从不同的角度来观察。
Cóng bùtóng de jiǎodù lái guānchá.
มองต่างมุม
从各个角度来分析问题。
Cóng gège jiǎodù lái fēnxī wèntí.
วิเคราะห์ปัญหาในแง่มุมต่างๆ
找遍每一个角落。
Zhǎo biàn měi yīgè jiǎoluò.
ค้นหาทุกซอกทุกมุม
没有充分根据,不要下结论。
Méiyǒu chōngfèn gēnjù, bùyào xià jiélùn.
อย่าได้ทำการสรุป เมื่อไม่มีหลักฐานอย่างเต็มที่
根据 Gēnjù แอบอิง; ข้ออิง ;มูล(สิ่งที่พอจะยึดเป็นหลักได้) ; หลักฐาน
结论 Jiélùn  ข้อสรุป ;ข้อวินิจฉัย
没有根据。
Méiyǒu gēnjù.
ไม่มีมูล
说话要有根据。
Shuōhuà yào yǒu gēnjù.
พูดอะไรจะต้องมีมูล
事出有因。
Shìchūyǒuyīn.
ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ ;ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุปัจจัย; เรื่องเกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุ
起因于一件小事。
Qǐyīn yú yī jiàn xiǎoshì.
มีมูลเกิดมาจากเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง

他已烂醉如泥。
Tā yǐ lànzuì rú ní.
เขาเมาหัวราน้ำแล้ว
烂醉如泥 Làn zuì rú ní เมาหัวราน้ำ
你休想逃之夭夭。
Nǐ xiūxiǎng táozhīyāoyāo.
อย่าได้คิดที่คุณจะหนีลอยนวลไปได้
休想 Xiūxiǎng อย่าได้คิด(เพ้อเจ้อ)
逃之夭夭 Táo zhī yāo yāo   หนีลอยนวลไป
你休想我会爱上你。
Nǐ xiūxiǎng wǒ huì ài shàng nǐ.
เมินเสียเถิดที่ฉันจะรักคุณ
偷眼看了他的脸色。
Tōu yǎnkànle tā de liǎnsè.
แอบชำเลืองมองสีหน้าของเขา
他不时地偷眼看我。
Tā bùshí de tōu yǎnkàn wǒ.
เขาแอบมองฉันเป็นครั้งคราว

当他跑完长路后,他疲乏极了。
Dāng tā pǎo wán zhǎng lù hòu, tā pífá jíle.
หลังจากที่เขาได้วิ่งไกลเสร็จแล้ว เขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
疲乏极了 Pí fá jí le เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก
看书过多使眼睛疲劳。
Kànshūguò duō shǐ yǎnjīng píláo.
ดูหนังสือมากเกินไป จนทำให้ตาเมื่อยล้า
四肢酸痛。
Sìzhī suāntòng.
มือเท้าปวดไปหมด
我腰酸背痛。
Wǒ yāosuān bèi tòng.
ฉันปวดเมื่อยไปทั่วทั้งตัว


他虽然很努力,但是却没能成功。
Tā suīrán hěn nǔlì, dànshì què méi néng chénggōng.
แม้ว่าเขาจะพยายามแต่กลับไม่ประสบผลสำเร็จ


类似情况举不胜举。
Lèisì qíngkuàng jǔ bùshèng jǔ.
กรณีที่คล้ายๆกันนี้ได้ถูกยกมากล่าวไม่หวาดไม่ไหว
举不胜举 Jǔ bù shèng jǔ มากมายจนนับไม่ถ้วน
 💦💦💦💦💦

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ