12 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (102)ประโยคภาษาจีน (102)
🌱🌱🌱

理发后他显得年轻些。
Lǐfà hòu tā xiǎndé niánqīng xiē.
เขาดูหนุ่มขึ้นหลังจากที่ได้ตัดผม他显得有点紧张。
Tā xiǎndé yǒudiǎn jǐnzhāng.
เขาดูประหม่าเล็กน้อย战斗到生命最后一刻。
Zhàndòu dào shēngmìng zuìhòu yīkè.
สู้จนกว่าจะสิ้นลมหายใจสู้จนกว่าจะสิ้นลมปราณ我们不需要别人怜悯。
Wǒmen bù xūyào biérén liánmǐn.
เราไม่ต้องการให้ใครมาเวทนาพวกเรา
怜悯 Liánmǐn สงสาร ;เกิดความเวทนาเวทนาเกิดความปราณี对敌人无怜悯可言。
Duì dírén wú liánmǐn kě yán.
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปปราณีศัตรู我们对坏人决不容情。
Wǒmen duì huàirén jué bùróng qíng.
เราจะไม่มีความปราณีใดๆต่อคนเลวๆอย่างเด็ดขาด
容情 Róng qíng ให้อภัย ;ยอม(ส่วนมากใช้ในรูปปฏิเสธ)他的过失是可以宽容的。
Tā de guòshī shì kěyǐ kuānróng de.
ความผิดพลาดของเขาพอจะให้อภัยกันได้
宽容 Kuānróng ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี ;ยกโทษให้ ;ไม่เอาโทษ ;ปรานี


因为他的态度傲慢,我不能宽容他。
Yīnwèi tā de tàidù àomàn, wǒ bùnéng kuānróng tā.
ฉันอภัยให้เขาไม่ได้ เพราะเขาโอหังมาก
傲慢 Ào màn หยิ่งเย่อหยิ่งโอหัง小错误可以宽恕。
Xiǎo cuòwù kěyǐ kuānshù.
ความผิดเล็กๆน้อยๆพอจะอภัยกันได้
宽恕 Kuānshù  ให้อภัย ;ให้อภัยด้วยน้ำใจที่โอบอ้อมอารี缝好了衣服上的破绽。
Féng hǎole yīfú shàng de pòzhàn.
เย็บตะเข็บเสื้อที่แตกปริแล้ว
破绽 Pòzhàn รอยแตกของตะเข็บ他眼巴巴地看了那冰淇淋一眼。
Tā yǎnbābā de kànle nà bīngqílín yīyǎn.
เขามองไอศครีมนั้นตาปริบๆ
眼巴巴 Yǎnbābā  มองตาปริบๆ默认的既成事实。
Mòrèn de jìchéng shìshí.
ยอมรับข้อเท็จจริงโดยปริยาย这对我来说是个谜。
Zhè duì wǒ lái shuō shìgè mí.
เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน


这件事到现在还是个迷。
Zhè jiàn shì dào xiànzài háishì gè mí.
เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้今天休假,我们去痛快玩一下吧。
Jīntiān xiūjià, wǒmen qù tòngkuài wán yīxià ba.
วันนี้เป็นวันหยุด เราจะต้องออกไปเที่ยวให้เต็มที่ไปเลย
痛快 Tòngkuài สนุก ;สนุกสนานอย่างสุดๆสะใจมันส์อย่างเต็มที่ 


这事好商量。
Zhè shì hǎo shāngliang.
เรื่องนี้พอจะปรึกษากันได้


你们两个人最好商量一下。
Nǐmen liǎng gèrén zuì hǎo shāngliang yīxià.
ทางที่ดีคุณสองคนควรจะไปปรึกษากันก่อน


一个重要的问题尚待讨论。
Yīgè zhòngyào de wèntí shàng dài tǎolùn.
ปัญหาสำคัญยังคงจะต้องรอปรึกษากันก่อน


别为这些小事想不开。
Bié wèi zhèxiē xiǎoshì xiǎngbùkāi.
อย่าปลงไม่ตกเพราะเรื่องหยุมๆหยิมๆแค่นี้เลย
想不开 Xiǎngbùkāi ปลงไม่ตก ;ปลงไม่ได้


他一时想不开自杀了。
Tā yīshí xiǎngbùkāi zìshāle.
เขาปลงไม่ตกก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบฆ่าตัวตาย🍄🍄🍄🍄🍄


1 ความคิดเห็น:

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ