13 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (111)ประโยคภาษาจีน (111)
👇👇👇

你要让她一点才是。
Nǐ yào ràng tā yīdiǎn cái shì.
คุณควรจะยอมบ้างถึงจะถูก在原则问题上不相让。
Zài yuánzé wèntí shàng bù xiāngràng.       
ในปัญหาหลักการนั้นต่างก็ไม่ยอมกัน


为什么爱你的人不愿意和你一起打拼?
Wèishénme ài nǐ de rén bù yuànyì hé nǐ yīqǐ dǎpīn?
ทำไมคนที่รักคุณถึงไม่ยอมต่อสู้ร่วมไปด้วยกัน
打拼 Dǎpīn ต่อสู้ดิ้นรน


他并不是不情愿和你一起去。
Tā bìng bùshì bù qíngyuàn hé nǐ yīqǐ qù.
ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ยอมไปกับคุณซะเมื่อไหร่


他不是不会做,而是他不肯做。
Tā bùshì bù huì zuò, ér shì tā bù kěn zuò.
ไม่ใช่ว่าเขาทำไม่เป็น แต่เขาไม่ยอมทำต่างหาก


我不知道他肯不肯帮。
Wǒ bù zhīdào tā kěn bù kěn bāng.
ฉันไม่รู้ว่าเขาจะยอมช่วยหรือไม่ยอมช่วย


送给永不服输的你。
Sòng gěi yǒng bù fúshū de nǐ.
มอบให้คนที่ไม่ยอมแพ้เช่นคุณ
 Fú ทำให้เลื่อมใส ;ทำให้ศรัทธาทำให้ยอม


喝酒壮胆。
Hējiǔ zhuàngdǎn.
ดื่มเหล้าย้อมใจ私吞公款。
Sītūn gōngkuǎn.
ยักยอกเงินหลวง我愿意尽力帮助你。
Wǒ yuànyì jìnlì bāngzhù nǐ.
ฉันยินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่


如果这事使你感到大麻烦,那就别费心了。
Rúguǒ zhè shì shǐ nǐ gǎndào dà máfan, nà jiù bié fèixīnle.
ถ้าหากเรื่องนี้ทำให้คุณรู้สึกยุ่งยากเกินไป งั้นคุณก็ไม่ต้องยุ่งด้วยก็ได้
费心 Fèixīn คิดหนัก  ;สิ้นเปลืองสมอง


要是你再这样干下去,你会自找麻烦的。
Yàoshi nǐ zài zhèyàng gàn xiàqù, nǐ huì zì zhǎo máfan de.
ถ้าหากคุณยังขืนทำอย่างนี้ต่อไป คุณจะต้องหาเรื่องยุ่งยากใส่ตัวแน่
💗💗💗💗💗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ