22 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (124)ประโยคภาษาจีน  (124)
🌷🌷🌷从口袋里摸出钥匙。
Cóng kǒudài lǐ mō chū yàoshi.
ล้วงกุญแจออกมาจากกระเป๋า
口袋 Kǒudài กระเป๋า(เสื้อหรือกางเกง) 
  ใช้มือล้วง; หา; คลำหา
钥匙 Yàoshi กุญแจ我从口袋里摸出一把硬币。
Wǒ cóng kǒudài lǐ mō chū yī bǎ yìngbì.
ฉันล้วงเหรียญออกมาจากกระเป๋า
 硬币 Yìngbì เหรียญ 
他从床底下摸出一双鞋来。
Tā cóng chuáng dǐxia mō chū yīshuāng xié lái.
เขาคลำหารองเท้าจากใต้เตียง你能摸出这是什么吗?
Nǐ néng mō chū zhè shì shénme ma?
คุณสามารถคลำดูว่านี่คืออะไรไหม他掏出一块手帕,擤了擤鼻子。
Tā tāo chū yīkuài shǒupà, xǐngle xǐng bízi.
เขาล้วงเอาผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วสั่งน้ำมูก
掏 Tāo เอามือหรือสิ่งของอย่างอื่นแหย่เข้าในปากแล้วดึงเอาสิ่งของในนั้นออกมา
手帕 Shǒupà ผ้าเช็ดหน้า
擤 Xǐng  เอานิ้วอุดรูจมูกแล้วปล่อยลมหายใจออกมาจากทางจมูกอย่างแรงเพื่อทำให้น้ำมูกออก
擤鼻子 Xǐng bízi สั่งน้ำมูก他从口袋里掏出一把钥匙,慢慢地插到锁眼里。
Tā cóng kǒudài lǐ tāo chū yī bǎ yàoshi, màn man de chā dào suǒ yǎn lǐ.
เขาล้วงเอากุญแจออกมาจากกระเป๋าของเขาและค่อยๆสอดมันเข้าไปในรูกุญแจ🍒🍒🍒🍒🍒

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ