22 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (125)ประโยคภาษาจีน (125)
🌴🌴🌴


对少女非礼。
Duì shàonǚ fēilǐ.
ลวนลามผู้หญิง
少女 Shào nǚ หญิงสาว; สาววัยรุ่น
非礼 Fēi lǐ ลวนลาม(ล่วงเกินสตรี)  เเต๊ะอั๋ง ไม่มีมารยาท; ล่วงเกิน; ทำอนาจาร
他们对你非礼了吗?
Tāmen duì nǐ fēilǐle ma?
พวกเขาหยาบคายกับคุณไหม
不只是你一个人可以喊非礼。
Bù zhǐshì nǐ yīgè rén kěyǐ hǎn fēilǐ.
ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่สามารถร้องตะโกนอย่างไร้มารยาท
如果他下次对我非礼,我要狠狠教训他。
Rúguǒ tā xià cì duì wǒ fēilǐ, wǒ yào hěn hěn jiàoxùn tā.
ถ้าเขาไร้มารยาทกับฉันในครั้งต่อไปฉันจะสั่งสอนเขาอย่างหนัก
我跟他说敢再非礼那个女孩,就杀了他。
Wǒ gēn tā shuō gǎn zài fēilǐ nàgè nǚhái, jiù shāle tā.
ฉันบอกเขาว่าถ้ากล้าล่วงเกินผู้หญิงคนนั้นอีกครั้ง ก็จะฆ่าเขา
他们会笑着说下流话,并对她非礼。
Tāmen huì xiàozhe shuō xiàliú huà, bìng duì tā fēilǐ.
พวกเขายิ้มและพูดด้วยคำพูดที่หยาบคาย และปฏิบัติกับเธอย่างไร้มารยาท
流话 Liú huà พูดหยาบคาย; คำหยาบ ;คำพูดที่ต่ำทราม; คำพูดที่น่ารังเกียจ
不要跟我讲一些下流的话。
Bùyào gēn wǒ jiǎng yīxiē xiàliú dehuà.
หยุดพูดหยาบคายกับฉัน
下流的话 Xià liú de huà พูดหยาบคาย; คำหยาบ ;คำพูดที่ต่ำทราม;คำพูดที่น่ารังเกียจ
他用最下流的话骂她。
Tā yòng zuì xiàliú dehuà mà tā.
เขาใช้คำด่าด้วยคำพูดที่หยาบคายที่สุดกับเธอ🌺🌺🌺🌺🌺

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ