23 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (127)ประโยคภาษาจีน (127)
🌳🌳🌳


算账得专心,一不留意就爱出错。
Suànzhàng děi zhuānxīn, yī bù liúyì jiù ài chūcuò.
คุณต้องมีสมาธิในการคิดบัญชี  ถ้าไม่ระมัดระวังก็มักจะผิดพลาดได้
算账 Suànzhàng คิดบัญชี回头找你算账。
Huítóu zhǎo nǐ suànzhàng.
กลับมาจะต้องเล่นงานคุณให้ได้
算账 Suànzhàng คิดบัญชี(ใช้ในลักษณะที่เล่นงาน);  เล่นงาน  ;ประลองฝีมือกันใหม่我会找你们算账的!
Wǒ huì zhǎo nǐmen suànzhàng de!
ฉันจะมากลับมาเล่นงานพวกคุณ
你就等着吧我会跟你算账的!
Nǐ jiù děngzhe ba wǒ huì gēn nǐ suànzhàng de!
คุณรอดูเถอะฉันจะต้องคิดบัญชีกับคุณให้ได้他们现在来找你们算账了。
Tāmen xiànzài lái zhǎo nǐmen suànzhàngle.
ตอนนี้พวกเขากลับมาเล่นงานพวกคุณแล้ว总有一天,我会跟他算账的。
Zǒng yǒu yītiān, wǒ huì gēn tā suànzhàng de.
ต้องมีสักวันหนึ่งที่ฉันจะคิดบัญชีกับเขา


🍒🍒🍒🍒🍒


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ