23 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (129)ประโยคภาษาจีน (129)
🍀🍀🍀


他心不在焉,你说什么他都没听见。
Tā xīnbùzàiyān, nǐ shuō shénme tā dōu méi tīngjiàn.
เขาใจลอย คุณพูดอะไรไปก็ไม่ได้ยินหรอก
心不在焉 Xīn bù zài yān ใจลอย ;ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว;จิตใจฟุ้งซ่าน整整一天我都心不在焉。
Zhěngzhěng yītiān wǒ dōu xīnbùzàiyān.
ฉันใจลอยทั้งวัน我看得出他当时心不在焉。
Wǒ kàn dé chū tā dāngshí xīnbùzàiyān.
ฉันดูออกว่าในขณะนั้นเขาใจลอย她拿起一本小说,心不在焉地翻看。
Tā ná qǐ yī běn xiǎoshuō, xīnbùzàiyān de fān kàn.
เธอหยิบนวนิยายขึ้นมาเล่มหนึ่ง แล้วพลิกดูอย่างเหม่อลอย我有点心不在焉,我开始幻想了。
Wǒ yǒudiǎn xīnbùzàiyān, wǒ kāishǐ huànxiǎngle.
ฉันใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนิดหน่อย แล้วฉันก็เริ่มจินตนาการถึงสิ่งต่าง ๆ不知他有什么事,老是心神不定的样子。
Bùzhī tā yǒu shé me shì, lǎo shì xīnshén bùdìng de yàngzi.
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา มักจะไม่มีมีสมาธิอยู่เสมอ
心神不定 Xīn shén bù dìng จิตใจไม่สงบ; จิตใจวุ่นวาย;จิตใจไม่มีสมาธิ这些变化都使人心神不定。
Zhèxiē biànhuà dōu shǐ rén xīnshén bùdìng.
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้คนจิตใจไม่สงบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ