24 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (131)ประโยคภาษาจีน (131)
👇👇👇真叫人扫兴!
Zhēn jiào rén sǎoxìng!
ช่างทำให้อารมณ์เสียจริงๆ
扫兴 Sǎoxìng อารมณ์เสีย ;ทำให้เสียอารมณ์ ;หมดอารมณ์别那么扫兴!
Bié nàme sǎoxìng!
อย่ามาทำให้หมดอารมณ์天啊,这个女人可真会让人扫兴。
Tiān a, zhège nǚrén kě zhēn huì ràng rén sǎoxìng.
โอ้แม่เจ้า ผู้หญิงคนนี้ช่างทำให้อารมณ์เสียได้จริงๆ我有件使你扫兴的事。
Wǒ yǒu jiàn shǐ nǐ sǎoxìng de shì.
ฉันมีเรื่องที่จะทำให้คุณอารมณ์เสีย他对我的想法泼冷水,使我很扫兴。
Tā duì wǒ de xiǎngfǎ pōlěngshuǐ, shǐ wǒ hěn sǎoxìng.
เขาบั่นทอนความคิดของฉัน ซึ่งมันทำให้ฉันอารมณ์เสีย
泼冷水  lěng shuǐ บั่นทอนกำลังใจ ;บั่นทอนความกระตือรือร้นของผู้อื่น(เหมือนเอาน้ำเย็นราด)别请她来,她是个令人扫兴的人。
Bié qǐng tā lái, tā shìgè lìng rén sǎoxìng de rén.
อย่าเชิญเธอมาเธอเลย เธอเป็นคนที่ทำให้คนหมดอารมณ์


💥💥💥💥💥


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ