25 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (133)
ประโยคภาษาจีน (133)
↧↧↧↧↧↧↧

他说梦话。
Tā shuō mènghuà.
เขาละเมอ
说梦话 Shuō mènghuà ละเมอ(พูดในเวลาหลับ) ;ละเมอเพ้อเจ้อ昨晚我听见你说梦话。
Zuó wǎn wǒ tīngjiàn nǐ shuō mènghuà.
เมื่อคืนฉันได้ยินคุณละเมอ我说梦话了吗?我肯定是在做梦。
Wǒ shuō mènghuàle ma? Wǒ kěndìng shì zài zuòmèng.
ฉันละเมอไปใช่ไหม นี่ฉันจะต้องกำลังฝันอยู่แน่ๆ有时他会说梦话。
Yǒushí tā huì shuō mènghuà.
บางครั้งเขาก็ละเมอ你昨晚睡觉时说梦话。
Nǐ zuó wǎn shuìjiào shí shuō mènghuà.
เมื่อคืนนี้คุณนอนละเมอ你是在说梦话吧!
Nǐ shì zài shuō mènghuà ba!
นี่คุณกำลังละเมออยู่ละซิ别说梦话!
Bié shuō mènghuà!
อย่าเพ้อเจ้อ


我家的小孩得了梦行症。
Wǒjiā de xiǎohái déliǎo mèng xíng zhèng.
ลูกของฉันเป็นโรคละเมอ
梦行症 Mèng xíng zhèng โรคละเมอ🍀🍀🍀🍀🍀


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ