25 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (135)ประโยคภาษาจีน (135)
↾↾↿↿↾↾↿↿


你没有乱花钱的恶习。
Nǐ méiyǒu luàn huā qián de èxí.
เขาไม่มีนิสัยถลุงเงินเล่น
乱花钱 Luàn huā qián ถลุงเงินเล่น ;ใช้เงินตามอำเภอใจ ;ใช้จ่ายตามอำเภอใจ
恶习 Èxí นิสัยที่เลว你不该随便乱花钱。
Nǐ bù gāi suíbiàn luàn huā qián.
คุณไม่ควรใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ你要乱花钱,那是你自己的事。
Nǐ yào luàn huā qián, nà shì nǐ zìjǐ de shì.
ถ้าคุณจะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ นั่นก็เป็นเรื่องของคุณ注意不要乱花钱,用钱要有个预算。
Zhùyì bùyào luàn huā qián, yòng qián yào yǒu gè yùsuàn.
ระวังอย่าใช้จ่ายเงินโดยพลการ จะใช้จ่ายเงินต้องมีงบ
预算 Yùsuàn  งบประมาณ; งบ


他到处乱花钱,就像很富有似的。
Tā dàochù luàn huā qián, jiù xiàng hěn fùyǒu shì de.
เขาใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจไปทั่ว ราวกับว่าเขาร่ำรวยมาก
富有 Fùyǒu  ร่ำรวย


不要乱花钱,不要过分放纵自己;
Bùyào luàn huā qián, bùyào guòfèn fàngzòng zìjǐ;
อย่าใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ อย่าให้ท้ายตัวเองจนมากเกินไป
放纵 Fàngzòng ปล่อยให้เหลิง ;ตามใจ ;ให้ท้าย她从不乱花钱,月月有积蓄。
Tā cóng bù luàn huā qián, yuè yuè yǒu jīxù.
เธอไม่เคยใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจและจะมีเงินสะสมอยู่ทุกๆเดือน
积蓄 Jīxù เงินสะสม


我必须得控制自己,因为我经常出去乱花钱。
Wǒ bìxū dé kòngzhì zìjǐ, yīnwèi wǒ jīngcháng chūqù luàn huā qián.
ฉันต้องควบคุมตัวเองเพราะฉันมักจะออกไปถลุงเงินเล่น


我不喜欢那种乱花钱的人。他们不知道奢侈是一件坏事。
Wǒ bù xǐhuān nà zhǒng luàn huā qián de rén. Tāmen bù zhīdào shēchǐ shì yī jiàn huàishì.
ฉันไม่ชอบคนประเภทที่ใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจ  พวกเขาไม่รู้ว่าความฟุ่มเฟือยนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้าย
奢侈 Shēchǐ ฟุ่มเฟือยหรูหรา ;สุรุ่ยสุร่าย


他为人慷慨,可从不乱花钱。
Tā wéirén kāngkǎi, kě cóng bù luàn huā qián.
เขาเป็นคนใจสปอร์ตแต่ก็ไม่เคยใช้เงินตามอำเภอใจ
慷慨 Kāngkǎi คนใจกว้าง(ใจสปอร์ต)  ;ใจป้ำอย่างไม่เสียดาย🌼🌼🌼🌼🌼


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ