1 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (62)
ประโยคภาษาจีน (62)
 👇👇👇


事情完结了。
Shìqíng wánjiéle.
เรื่องได้จบลงแล้ว
完结 Wánjié เสร็จสิ้น; สำเร็จลุล่วง ;ยุติลง
这案子终于完结了。
Zhè ànzi zhōngyú wánjiéle.
ในที่สุดคดีนี้ก็ได้สิ้นสุดลง事情并没有完结。
Shìqíng bìng méiyǒu wánjié.
นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่อง
他工作做得很糟糕,但说句公平话,我给他的时间太少了。
Tā gōngzuò zuò de hěn zāogāo, dàn shuō jù gōngpíng huà, wǒ gěi tā de shíjiān tài shǎole.
เขาทำงานได้แย่มาก แต่พูดกันอย่างยุติธรรมฉันให้เวลาเขาน้อยเกินไป
句公平话 Jù gōng píng huàพูดกันอย่างยุติธรรม
我总是认为这是一场十分公平的挑战。
Wǒ zǒng shì rènwéi zhè shì yī chǎng shífēn gōngpíng de tiǎozhàn.
ฉันมักจะคิดว่านี่เป็นความท้าทายที่ยุติธรรมมาก
这不是公平交易!
Zhè bùshì gōngpíng jiāoyì!
นี่ไม่ใช่การซื้อขายที่เป็นธรรม
这是违反公平交易的!
Zhè shì wéifǎn gōngpíng jiāoyì de!
นี่เป็นการขัดต่อการซื้อขายที่เป็นธรรม
违反 Wéifǎn ฝ่าฝืน ;ขัดต่อ ;ไม่สอดคล้อง
尽管她误解了我,但我还要公平对待她。
Jǐnguǎn tā wùjiěle wǒ, dàn wǒ hái yào gōngpíng duìdài tā.
แม้ว่าเธอจะเข้าใจฉันผิดแต่ฉันเองก็ยังต้องปฏิบัติต่อเธออย่างเป็นธรรม
我相信很多人受到了不公平对待。
Wǒ xiāngxìn hěnduō rén shòu dào le bù gōngpíng duìdài.
ฉันเชื่อว่าหลายคนได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม他对所有人一律公平对待。
Tā duì suǒyǒu rén yīlǜ gōngpíng duìdài.
เขาปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม他得不到公平对待。
Tā dé bù dào gōngpíng duìdài.
เขาไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม他躺了四天四夜,肿全消了,他又活动起来了。
Tā tǎngle sì tiān sì yè, quán xiāole, tā yòu huódòng qǐláile.
เขานอนสี่วันสี่คืนอาการบวมถึงได้ยุบลง และเขาก็กลับมาแข็งขันอีกครั้ง 💦💦💦💦💦ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...