2 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (65)ประโยคภาษาจีน (65)

👇👇👇👇👇

家里乱作一团。
Jiā lǐ luàn zuò yī tuán.
บ้านรกรุงรังไปหมด家里弄得乱七八糟。
Jiā lǐ lòng de luàn qī bā zāo.
ทำบ้านรกรุงรังไปหมด把乱糟糟的屋子整理得井井有条。
Bǎ luàn zāo zāo de wū zi zhěng lǐ dé jǐng jǐng yǒu tiáo.
จัดห้องที่รกให้เป็นระเบียบ浇了一身水。
Jiāo le yī shēn shuǐ.
ราดน้ำทั่วทั้งตัว如果他们再这样干下去,就自找麻烦了。
Rú guǒ tā men zài zhè yàng gàn xià qù, jiù zì zhǎo má fán le.
ถ้าเขายังทำแบบนี้ต่อไปอีก เขาก็หาเรื่องใส่ตัวแล้วหละ
自找麻烦 Zì zhǎo má fán หาเรื่องให้ตัวเอง; รนหาเรื่อง; หาเรื่องใส่ตัว你在自找麻烦吗?
Nǐ zài zì zhǎo má fán ma?
คุณกำลังหาเรื่องใส่ตัวใช่ไหม你为什么那么说?简直是自找麻烦!
Nǐ wèi shén me nà me shuō? Jiǎn zhí shì zì zhǎo má fán!
ทำไมคุณถึงพูดแบบนั้น หาเรื่องใส่ตัวจริงๆเลย你那么做就是在自找麻烦。
Nǐ nà me zuò jiù shì zài zì zhǎo má fán.
คุณทำแบบนี้ก็เท่ากับหาเรื่องใส่ตัว父母是我们的荫庇。
Fù mǔ shì wǒ men de yīn bì.
พ่อแม่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา
荫庇 Yīnbì ร่มเงา เปรียบเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทร你能一口气说完吗?
Nǐ néng yī kǒu qì shuō wán ma?
คุณสามารถพูดรวดเดียวได้ไหม
一口气说完 Yī kǒu qì shuō wán พูดรวดเดียวจบ
现在我们可以松一口气了。
Xiàn zài wǒ men kě yǐ sōng yī kǒu qì le.
ตอนนี้พวกเราโล่งอกได้แล้ว
松一口气 Sōng yī kǒuqì  เป่าปากโล่งอก ;โล่งอกไปที一口气跑到家。
Yī kǒu qì pǎo dào jiā.
วิ่งรวดเดียวถึงบ้าน一个人包揽不了这么多事。
Yī gè rén bāo lǎn bù liǎo zhè me duō shì.
คนคนเดียวไม่สามารถทำงานมากมายเช่นนี้ได้
包揽 Bāo lǎn เหมาทั้งหมด; รับผิดชอบทั้งหมด
你不可能包揽所有事,但你可以完成一些事。
Nǐ bù kě néng bāo lǎn suǒ yǒu shì, dàn nǐ kě yǐ wán chéng yī xiē shì.
คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ แต่คุณสามารถทำบางสิ่งได้
 💕💕💕💕💕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ทำไมคุณถึงได้พูดแขวะไปมาแบบนี้ล่ะ 你这人说话怎么阴阳怪气的? Nǐ zhè rén shuō huà zěn me yīn yáng guài qì de? ฉันไม่ต้องการให้ใครมาช่วยฉันหาเ...