2 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (66)ประโยคภาษาจีน (66)

👇👇👇👇👇她是个神秘的女人。
Tā shìgè shénmì de nǚrén.
เธอเป็นผู้หญิงลึกลับ
神秘 Shénmì ลึกลับ在许多方面不如人家。
Zài xǔduō fāngmiàn bùrú rénjiā.
ด้อยกว่าผู้อื่นในหลายๆด้าน哭肿眼皮。
Kū zhǒng yǎnpí.
ร้องไห้จนตาบวม他哭着哭着就睡着了。
Tā kūzhe kūzhe jiù shuìzhele.
เขาร้องไห้อยู่ดีๆก็หลับไป伤心得几乎心碎。
Shāngxīn de jīhū xīn suì.
หัวใจจะขาดอยู่รอมๆ天渐渐要热起来了。
Tiān jiànjiàn yào rè qǐláile.
อากาศค่อยๆร้อนขึ้น对孩子们不要急躁。
Duì háizimen bùyào jízào.
ปฏิบัติต่อเด็กจะใจร้อนไม่ได้大家都急于知道发生了什么事情。
Dàjiā dōu jíyú zhīdào fāshēngle shénme shìqíng.
ทุกคนต่างก็ใจร้อนอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น我们应该全面地考虑问题。
Wǒmen yīnggāi quánmiàn de kǎolǜ wèntí.
พวกเราจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน你不是全能的。
Nǐ bùshì quánnéng de.
คุณไม่ได้เก่งทุกอย่างนะ
全能 Quánnéng  มีความรู้ความสามารถรอบตัว; เก่งทุกอย่าง ;เชี่ยวชาญไปหมด采取和解的态度。
Cǎiqǔ héjiě de tàidù.
ใช้ท่าทีที่รอมชอม
和解 Héjiě คืนดีกัน; ปรับความเข้าใจกัน ;รอมชอม很多人在暗中祈求和解。
Hěnduō rén zài ànzhōng qíqiú héjiě.
หลายคนแอบสวดอ้อนวอนขอให้ดีกัน我眼看就要成为大人物了!
Wǒ yǎnkàn jiù yào chéngwéi dàrénwùle!
ฉันเกือบจะกลายเป็นคนใหญ่คนโตแล้ว仪式马上就要开始了。
Yíshì mǎshàng jiù yào kāishǐle.
พิธีกำลังจะเริ่มขึ้น这气味很刺鼻。
Zhè qìwèi hěn cì bí.
กลิ่นนี้ฉุนมาก听了很不顺耳。
Tīngle hěn bù shùn ěr.
ฟังแล้วระคายหูมาก
 🌸🌸🌸🌸🌸
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ศีล 戒律

  ศีล ภาษาจีน คือ   戒律  Jiè lǜ ซึ่งในศาสนาพุทธจะแบ่งศีลออกเป็น 5 ระดับ คือ ศีล 5 , ศีล 8 , ศีล 10 , ศีล 227 , ศีล   311   佛教戒律分五戒...