3 มิถุนายน 2563

ประโยคภาษาจีน (68)ประโยคภาษาจีน (68)
👇👇👇


他的手指在颤抖,几乎拿不住杯子。
Tā de shǒu zhǐ zài chàn dǒu, jī hū ná bù zhù bēi zi.
นิ้วมือเขาสั่นระริกจนเกือบจะจับแก้วไม่อยู่
他面有喜色。
Tā miàn yǒu xǐ sè.
ใบหน้าเขายิ้มระรื่น他们不断地互相讽刺。
Tā men bù duàn de hù xiāng fěng cì.
พวกเขาประชดประชันกันอยู่ตลอดเวลา就我记忆所及,这是最热的一个夏天。
Jiù wǒ jì yì suǒ jí, zhè shì zuì rè de yī gè xià tiān.
เท่าที่ฉันจำได้นี่คือวันที่ร้อนที่สุดในฤดูร้อน
就我的记忆所及,他从不打网球。
Jiù wǒ de jì yì suǒ jí, tā cóng bù dǎ wǎng qiú.
เท่าที่ฉันจำได้เขาไม่เคยเล่นเทนนิส对他有很大怀疑。
Duì tā yǒu hěn dà huái yí.
สงสัยเขามาก ระแวงเขามาก他最会猜疑。
Tā zuì huì cāi yí.
เขาเป็นคนขี้ระแวง
猜疑 Cāi yí ระแวง; ไม่ไว้วางใจ
他们因为相互猜疑嫉妒而不和。
Tā men yīn wèi xiāng hù cāi yí jí dù ér bù hé.
พวกเขาเข้ากันไมได้เพราะต่างก็ระแวงและอิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน
两个男人互相猜疑。
Liǎng gè nán rén hù xiāng cāi yí.
มีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชายสองคน不要随便猜疑。
Bù yào suí biàn cāi yí.
อย่าระแวงไปทั่ว只会引起他的猜疑而已。
Zhǐ huì yǐn qǐ tā de cāi yí ér yǐ.
รังแต่จะทำให้เขาเกิดความระแวงเท่านั้น只会引起争辩而已。
Zhǐ huì yǐn qǐ zhēng biàn ér yǐ.
รังแต่จะทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้น
他怪你多嘴。
Tā guài nǐ duō zuǐ.
เขาโทษที่คุณปากมาก那好吧,我就不挽留你们了。
Nà hǎo ba, wǒ jiù bù wǎn liú nǐ men le.
งั้นฉันจะไม่รั้งพวกคุณไว้แล้ว
挽留 Wǎn liú ยับยั้ง; รั้งเอาไว้; ดึงเอาไว้ ;ขอร้องให้อยู่ต่อ
🌸🌸🌸🌸🌸

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในส่วนนี้ค่ะ

ประโยคภาษาจีน

  ฉันปลงได้ตั้งนานแล้ว 我早就释怀了。 Wǒ zǎo jiù shì huái le. ชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันนะ 男女授受不亲。 Nán nǚ shòu shòu bù qīn. แค่ไม่กี่คำก็ค...